Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η Επίτροπος Kadri Simson προειδοποιεί ότι τα σχέδια πράσινης ανάκαμψης θα επιτύχουν μόνο με την πλήρη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών  

Η Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ συζητά με τους τοπικούς ηγέτες για τη μελλοντική πορεία της ενεργειακής μετάβασης και της Πράσινης Συμφωνίας και παροτρύνει τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν πλήρως στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Ο ρόλος των δήμων και των περιφερειών στην ανάκαμψη από τη νόσο COVID-19 και η ανάγκη να καταστούν βασική κινητήρια δύναμη για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης που πραγματοποιήθηκε με την Kadri Simson, Επίτροπο Ενέργειας της ΕΕ. Τα μέλη της επιτροπής «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών επανέλαβαν την ανάγκη συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στον καθορισμό και την υλοποίηση των επενδύσεων προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένου του ταμείου Next Generation EU και του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ (RRF). Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονταν επίσης το κύμα ανακαίνισης των κτιρίων, η βιοποικιλότητα, η κυκλική οικονομία και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η επιτροπή ENVE συνεδρίασε για πρώτη φορά μετά τις θερινές διακοπές με ένα σύνολο φακέλων προτεραιότητας και δύο πρωταρχικούς στόχους. Πρώτον, να διασφαλιστεί ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής ανάκαμψης της ΕΕ. Δεύτερον, να εξασφαλιστεί ότι τα σχέδια ανάκαμψης από τη νόσο COVID-19 μετουσιώνονται σε πράσινα και βιώσιμα έργα σε κάθε εδαφική περιοχή.

Η Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Kadri Simson συμμετείχε σε μια συζήτηση που επικεντρώθηκε στις ενεργειακές πτυχές της ανάκαμψης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των καθαρών μεταφορών για την προώθηση της πράσινης ανάκαμψης.

Ο Juan Espadas (ES/PES) , δήμαρχος Σεβίλλης και πρόεδρος της επιτροπής ENVE, κήρυξε την έναρξη της συζήτησης επισημαίνοντας: «Ο ενεργός ρόλος των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην υλοποίηση της στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ. Είμαστε οι πολιτικοί παράγοντες που γνωρίζουν καλύτερα την πραγματικότητα της επικράτειάς μας και τις ανάγκες των πολιτών μας. Είμαστε εκείνοι που μπορούν να συμβάλουν έμπρακτα στην επιλογή των επενδυτικών έργων που μπορούν να αντικατοπτρίσουν καλύτερα την πραγματικότητα της στρατηγικής που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Η Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Kadri Simson δήλωσε: «Συνεργαζόμαστε στενά με την Επιτροπή των Περιφερειών για να μετουσιώσουμε το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σε επιτόπια ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Οι περιφέρειες είναι μείζονες εταίροι όσον αφορά την υλοποίηση των πολιτικών μας για το κλίμα και την ενέργεια και την εξεύρεση απτών, πρακτικών λύσεων Για παράδειγμα, η επικείμενη πρωτοβουλία «Κύμα ανακαινίσεων» θα ήταν αδύνατη χωρίς τη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών μας που είναι ιδιοκτήτες πολλών δημοτικών κτιρίων και κατοικιών». Η Επίτροπος κ. Simson αναφέρθηκε στους πολυεπίπεδους διαλόγους για την ενέργεια και το κλίμα ως « καλό παράδειγμα για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της Επιτροπής» και πρότεινε «ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το κύμα ανακαινίσεων ως χρήσιμο επόμενο βήμα» για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της ΕτΠ.

Ο Enrico Rossi (IT/PES) , περιφερειάρχης Τοσκάνης και εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα το «Κύμα Ανακαινίσεων», παρενέβη κατά τη διάρκεια της συζήτησης: «Η κρίση της νόσου COVID-19 κατέδειξε ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στην κοινωνική στέγαση, τα νοσοκομεία, τους οίκους ευγηρίας, τα σχολεία και τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας, καθώς και στην αστική ανάπλαση, δημιουργώντας μεγαλύτερη ασφάλεια και βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο στις πόλεις μας. Το κύμα ανακαινίσεων μας παρέχει την ευκαιρία να καταστήσουμε τις πόλεις και τις περιφέρειές μας πιο οικολογικές και βιώσιμες, να δημιουργήσουμε 4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και να οικοδομήσουμε μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ έως το 2050». Το «Κύμα ανακαινίσεων» είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναμένεται εντός του φθινοπώρου και αποσκοπεί στη στήριξη μιας νέας φάσης ανακαινίσεων στον κατασκευαστικό τομέα. Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% των εκπομπών CO 2 στην ΕΕ.

Τα μέλη της επιτροπής ENVE ενέκριναν δύο σχέδια γνωμοδότησης:

  • Νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία Ο εισηγητής Tjisse STELPSTRA (NL/ECR) , περιφερειακός υπουργός της επαρχίας Drenthe, δήλωσε: «Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για δικαιολογίες. Είναι καιρός να επιταχυνθεί η κυκλική οικονομία και να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Η νόσος COVID-19 καθιστά οδυνηρά προφανή την ευάλωτη θέση μας και την εξάρτησή μας από πρώτες ύλες. Δεν θέλουμε πλέον να μιλάμε για απόβλητα: η επαναχρησιμοποίηση πρέπει να γίνει ο κανόνας! Προς τούτο, μια ευρωπαϊκή πολιτική για τις πρώτες ύλες αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Όχι μόνο για την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις ροές υλικών, αλλά και για τη διασφάλιση της δίκαιης πρόσβασης όλων των περιφερειών σε αυτές τις σπάνιες και ταυτόχρονα απολύτως απαραίτητες πρώτες ύλες». Η γνωμοδότηση προβλέπεται να εγκριθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου του 2020. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την τελευταία συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Tjisse Stelpstra.

Τα μέλη συζήτησαν σχετικά τις προτεραιότητες της γερμανικής Προεδρίας με τη Nina Alsen, εκπρόσωπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας.

Τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις ακόλουθες γνωμοδοτήσεις:

Η επιτροπή ENVE όρισε τον Gunārs ANSIŅŠ (LV/RE) ,αντιδήμαρχο Liepāja, ως εισηγητή της επικείμενης γνωμοδότησης με θέμα «Στρατηγική της ΕΕ για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος».

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Με τίτλο «Πώς μπορούν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιήσουν την κυκλική οικονομία ως καταλύτη για την επίτευξη βιώσιμης ανάκαμψης;» , η ΕτΠ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσαν τη 16η συνεδρίαση της τεχνικής πλατφόρμας συνεργασίας για το περιβάλλον την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μελών της ΕτΠ, αξιωματούχων της ΕΕ και εκπροσώπων των σημαντικότερων ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με τα υφιστάμενα εργαλεία, αλλά και τις ελλείψεις, για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η τεχνική πλατφόρμα συνεργασίας για το περιβάλλον είναι ένα φόρουμ που συγκροτήθηκε το 2012 από την επιτροπή «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και τη ΓΔ ENV με σκοπό την προώθηση του διαλόγου σχετικά με τοπικά και περιφερειακά προβλήματα και λύσεις κατά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Η επόμενη συνεδρίαση της τεχνικής πλατφόρμας θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου 2020 κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών και την εγκαινίαση του «Συμφώνου οικολογικών πόλεων» .

Λάβετε μέρος στην πρωτοβουλία της ΕτΠ «Η Πράσινη Συμφωνία σε συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές: πρόσκληση υποβολής βέλτιστων πρακτικών». Η προθεσμία συμμετοχής λήγει στις 21 Σεπτεμβρίου.

Εγγραφείτε εδώ για να συμμετάσχετε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών του 2020.

Επικοινωνία:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023