Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η #CohesionAlliance ξεκινά διαβούλευση για νέα δήλωση  

Ισχυρή πολιτική συνοχής για μια συνεκτική, βιώσιμη και ανθεκτική Ευρώπη

Επ’ ευκαιρία της Ημέρας της Ευρώπης στις 9 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και οι οργανώσεις εταίροι της Συμμαχίας για τη Συνοχή (#CohesionAlliance) δρομολόγησαν κοινή διαβούλευση για μια ανανεωμένη δήλωση, ως απάντηση στις προκλήσεις που ανέκυψαν λόγω της κρίσης της νόσου COVID-19. Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις, τα ιδρύματα και οι ιδιώτες μπορούν να συμβάλουν στις διαβουλεύσεις έως τις 30 Μαΐου 2020.

Η #CohesionAlliance είναι ένας συνασπισμός με περισσότερους από 12 000 υπογράφοντες που ζητούν την ενίσχυση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2020. Μετά το ξέσπασμα του κορονοϊού και τις τελευταίες εξελίξεις της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία, οι εταίροι της Συμμαχίας για τη Συνοχή πιστεύουν ότι η αλληλεγγύη και η συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ είναι σήμερα πιο αναγκαίες από ποτέ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα επιταθούν τα χάσματα μεταξύ περισσότερο και λιγότερο οικονομικά ανεπτυγμένων κοινοτήτων και ότι δεν θα τεθεί στο περιθώριο κανένας πολίτης και καμία περιφέρεια στην Ευρώπη.

Ως εκ τούτου, η Συμμαχία για τη Συνοχή κάνει ένα νέο βήμα προκειμένου να διασφαλίσει ότι η συνοχή θα καταστεί βασικός στόχος όλων των πολιτικών και των επενδύσεων της ΕΕ, καθώς και ζωτική συνιστώσα του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ. Αυτό προϋποθέτει τη συμμετοχή των περιφερειακών και των τοπικών φορέων στη διαδικασία λήψης καθοριστικών αποφάσεων και την επίδειξη μεγαλύτερης προσοχής στις ανάγκες των περιφερειών, των πόλεων και των χωριών, στο πλαίσιο όλων των δράσεων της ΕΕ.

«Με επενδύσεις στο σύνολο των πολιτών και των περιοχών της Ευρώπης θα ανακάμψουμε ταχύτερα. Η στήριξη των κοινοτήτων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, η εξάλειψη των ανισοτήτων και η επιτάχυνση της βιώσιμης πράσινης ανάπτυξης δεν είναι μόνο θέμα δικαιοσύνης και ισότητας, αλλά και οικονομικού ρεαλισμού. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρή πολιτική συνοχής και συμμετοχή των τοπικών φορέων ως πραγματικών εταίρων σε όλα τα σχέδια ανάκαμψής της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, ως εταίροι της #CohesionAlliance, αποφασίσαμε να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας και να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μιας νέας δήλωσης. Θέλουμε να επαναβεβαιώσουμε την αξία της συνοχής κατά την μετά την πανδημία εποχή και να συμβάλουμε στην οικοδόμηση μιας νέας εταιρικής σχέσης μεταξύ ενωσιακών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων» , δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕτΠ Απόστολος Τζιτζικώστας .

Οι οργανώσεις εταίροι της Συμμαχίας για τη Συνοχή κατέθεσαν σχέδιο πρότασης για μια νέα δήλωση και καλούν το σύνολο των ενδιαφερόμενων οργανώσεων, ιδρυμάτων, ιδιωτών και υπογραφόντων να αποστείλουν τις παρατηρήσεις, τις ιδέες και τις προτάσεις τους.

Η τελική δήλωση θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και τις επικείμενες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2020 και το εναρμονισμένο σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ. Η δήλωση θα δρομολογηθεί από τους εταίρους της Συμμαχίας για τη Συνοχή επ’ ευκαιρία νέας συνάντησης της #CohesionAlliance στις αρχές Ιουνίου.

Το σχέδιο πρότασης είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες στην ιστοσελίδα της #CohesionAlliance . Παρακαλείσθε να αποστείλετε τις απαντήσεις σας έως τις 30 Μαΐου 2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: cohesionalliance@cor.europa.eu

Ιστορικό:

Με στόχο να μεγιστοποιηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ζωτικό ρόλο της πολιτικής για τη συνοχή, η #CohesionAlliance εγκαινιάστηκε, τον Οκτώβριο του 2017, από τις κορυφαίες ενώσεις των περιφερειών και των δήμων —τον Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων Περιφερειών (AEBR), τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), τη Διάσκεψη των Περιφερειακών Νομοθετικών Συνελεύσεων της Ευρώπης (CALRE), το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (ΣΕΔΠ), τη Διάσκεψη των Απομακρυσμένων Θαλάσσιων Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CPMR) και την EUROCITIES — από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών . Μετά την εγκαινίαση της Συμμαχίας, η δήλωσή της υπογράφηκε από περισσότερους από 12.000 υποστηρικτές, 121 περιφέρειες, 135 δήμους και κομητείες, 50 ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών, 40 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 35 τομεακές οργανώσεις της ΕΕ.

Η δήλωση είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες:

BG - HR - CS - DA - NL - EN - ET - FI - FR - DE - EL - HU - IT - LV - LT - MT - PL - PT - RO - SK - SL - ES - SV

Επικοινωνία:

Carmen Schmidle

Τηλ.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023