Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η ΕτΠ ζητεί την ανάληψη δράσης καθώς η πανδημία διευρύνει το χάσμα των φύλων και οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόλις 30% του ενός εκατομμυρίου τοπικών πολιτικών της ΕΕ  

Στην εκδήλωση της ΕτΠ για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες συζητούν σχετικά με τις ανησυχητικές τάσεις και ζητούν απτά μέτρα για τη στήριξη των γυναικών στην πολιτική

Οι γυναίκες επηρεάστηκαν δυσανάλογα από την πανδημία COVID-19: διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης στον ιό ως εργαζόμενες στους τομείς της υγείας και της παροχής φροντίδας, ενώ η απασχόλησή τους επλήγη περισσότερο από ό,τι εκείνη των ανδρών, με δυνητικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις αμοιβές και τη σταδιοδρομία τους. Τα περιοριστικά μέτρα διεύρυναν το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τη μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας, επέφεραν αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών, ενώ δυσχέραναν την πρόσβαση στις υπηρεσίες υποστήριξης.

Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στην τοπική και περιφερειακή πολιτική παραμένει επίσης ανησυχητική, καθώς οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόλις 30% του ενός εκατομμυρίου τοπικών και περιφερειακών πολιτικών της ΕΕ. Μόλις 17,2% των εκλεγμένων δημάρχων, 34,1% των μελών περιφερειακών κοινοβουλίων και συνελεύσεων και περίπου 36% των μελών περιφερειακών κυβερνήσεων είναι γυναίκες.

Αυτές οι ανησυχητικές τάσεις και τα αριθμητικά στοιχεία συζητήθηκαν στην εκδήλωση «Για περισσότερες γυναίκες στην πολιτική» που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας . Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων παρουσίασε τα κύρια ευρήματα του Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2020 , με ειδική έμφαση στις θέσεις εξουσίας στην τοπική και περιφερειακή πολιτική σκηνή. Τα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν απαράδεκτη υποεκπροσώπηση των γυναικών στην τοπική και περιφερειακή πολιτική. Επισημάνθηκαν επίσης δεδομένα από το Τοπικό και Περιφερειακό Βαρόμετρο της ΕτΠ για να αναδείξουν πώς η πανδημία επηρεάζει αρνητικά την ισότητα των φύλων.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΕτΠ, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Νέων Εκλεγμένων Πολιτικών (ΝΕΠ) της ΕτΠ επισήμαναν την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης αυτών των καθοριστικής σημασίας ζητημάτων. Ζήτησαν από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης ―ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό― να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη γεφύρωση του χάσματος των φύλων στην πολιτική, την αντιμετώπιση του προβλήματος της βίας ενάντια σε εκλεγμένες γυναίκες πολιτικούς και γυναίκες στη δημόσια ζωή, και την καταπολέμηση κάθε μορφής σεξιστικών επιθέσεων κατά των γυναικών.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε: «Πρέπει να αναλάβουμε έμπρακτα δράση οργανώνοντας και στηρίζοντας πρωτοβουλίες για τη χειραφέτηση των γυναικών ενόψει των τοπικών και περιφερειακών εκλογών με μέλημα την υπέρβαση των διακρίσεων και των φραγμών που συναντούν. Επίσης, είναι σημαντική η υποστήριξη της υποψηφιότητας των γυναικών στις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές· Παρότι η πανδημία πλήττει συχνά εντονότερα τις γυναίκες, δεν πρέπει να αφήσουμε την κρίση να αποσπάσει την προσοχή μας από την ανάγκη βελτίωσης της ισότητας των φύλων και αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στη λήψη αποφάσεων. Αυτό σημαίνει συμμετοχή όλων των διαθέσιμων ταλέντων, τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών, ισότιμα, για μια καλύτερη κοινωνία. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την ΕτΠ, και προσβλέπω στη συνεργασία όλων των μελών μας και των πολιτικών τους οικογενειών με τις εθνικές ενώσεις και τις αντιπροσωπείες των 27 κρατών μελών προκειμένου να βελτιωθεί δραστικά η ισορροπία φύλων στους καταλόγους των μελών μας».

Η Πρόεδρος της κυβέρνησης της Λα Ριόχα Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES), αναφέρθηκε στο ζήτημα της έλλειψης γυναικών στις πιο υψηλόβαθμες πολιτικές θέσεις. «Παρότι 45% των μελών των περιφερειακών κοινοβουλίων είναι γυναίκες, υπάρχουν μόλις 4 γυναίκες πρόεδροι μεταξύ των 17 αυτόνομων κοινοτήτων της Ισπανίας. Στη Λα Ριόχα, χρειάστηκαν 38 χρόνια για την πρώτη γυναίκα πρόεδρο». Η κ. Andreu υποστήριξε ότι «η αδράνεια των πολιτικών κομμάτων, η έλλειψη γυναικείων προτύπων και οι δυσκολίες εξισορρόπησης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» αποτελούν φραγμούς που εμποδίζουν τη μεγαλύτερη παρουσία γυναικών στην πολιτική.

Ο Vasco Alves Cordeiro , Α΄ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και μέλος του περιφερειακού κοινοβουλίου των Αζορών, δήλωσε: «Η ύπαρξη περισσότερων γυναικών στην πολιτική θα ωφελούσε σημαντικά κάθε επίπεδο διακυβέρνησης. Η ηγεσία των γυναικών είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία πιο δίκαιων και ισότιμων κοινωνιών για όλους. Η πανδημία COVID-19 πλήττει τις γυναίκες εντονότερα από ό,τι τους άνδρες, γι’ αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ανάκαμψη θα προωθήσει την ισότητα, με πραγματική οικονομική χειραφέτηση και επενδύσεις στον οικονομικό τομέα της παροχής φροντίδας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλα εκατό χρόνια, η ισότητα των φύλων πρέπει να ξεκινήσει αμέσως».

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τρόπους ενεργού συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών πολιτικών στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων και στην εξάλειψη των φραγμών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την είσοδό τους στην πολιτική, καθώς και στον εντοπισμό ενδεδειγμένων βημάτων και ιδεών για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων. Ορισμένοι νέοι εκλεγμένοι πολιτικοί μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο όσον αφορά την επιδίωξη της ισότητας των φύλων και της δημοκρατίας ίσης εκπροσώπησης. Ειδικοί σε ζητήματα αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και της διαδικτυακής ρητορικής μίσους κατέδειξαν πώς οι γυναίκες πολιτικοί μπορούν να αντιδρούν αποτελεσματικά και συγκροτημένα στη διαδικτυακή βία λόγω φύλου.

Γενικές πληροφορίες:

Η εκδήλωση αποτελεί μέρος πρωτοβουλίας που εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών το 2020, με στόχο την προώθηση της ισορροπίας των φύλων στην τοπική και περιφερειακή πολιτική και τη λήψη αποφάσεων, την ευαισθητοποίηση και την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, ως πολιτική συνέλευση των τοπικών και των περιφερειακών πολιτικών της ΕΕ, έχει αναλάβει δράση για την επίτευξη ισορροπίας των φύλων στην πολιτική εκπροσώπηση και συμμετοχή, ως ζήτημα ισότητας και δημοκρατίας, με την έκδοση της Στρατηγικής για την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα μέλη που συμμετέχουν στην ΕτΠ και της γνωμοδότησης με θέμα «Μια Ένωση ισότητας – Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025» .

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας εορτάζεται σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Την ημέρα αυτή αναγνωρίζονται τα επιτεύγματα των γυναικών χωρίς εθνικές, εθνοτικές, γλωσσικές, πολιτιστικές, οικονομικές ή πολιτικές διακρίσεις. Από τα πρώτα χρόνια, η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας έλαβε νέα παγκόσμια διάσταση για τις γυναίκες τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το διεθνές κίνημα των γυναικών, που ενισχύθηκε από τέσσερις παγκόσμιες Διασκέψεις Γυναικών του ΟΗΕ, βοήθησε στη μετατροπή του εορτασμού σε κάλεσμα για την εξασφάλιση υποστήριξης στα δικαιώματα των γυναικών και στη συμμετοχή τους στον πολιτικό και οικονομικό στίβο. Αναγνωρισμένη επισήμως από τον ΟΗΕ το 1977, η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας προέκυψε από τις δραστηριότητες των εργατικών κινημάτων στις αρχές του εικοστού αιώνα στη Βόρεια Αμερική και σε όλη την Ευρώπη.

Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας, « Γυναίκες στα ηνία: Για ένα ισότιμο μέλλον σε έναν κόσμο σημαδεμένο από τη νόσο COVID-19 », τιμά τις τιτάνιες προσπάθειες των γυναικών και των κοριτσιών σε όλον τον κόσμο για τη διαμόρφωση ενός πιο ισότιμου μέλλοντος και την ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19.

Περισσότερες πληροφορίες στις ακόλουθες εκδόσεις:

Ομιλία του Προέδρου της ΕτΠ στο συνέδριο με θέμα «Περισσότερες γυναίκες στην πολιτική 2021»

Γνωμοδότηση της ΕτΠ με θέμα «Μια Ένωση ισότητας — Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025»

Στρατηγική για την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα μέλη που συμμετέχουν στην ΕτΠ

Πρωτοβουλία της ΕτΠ «Για περισσότερες γυναίκες στην πολιτική»

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων: Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2020

URBACT: Gender Equal Cities

Μελέτη: Το χάσμα των φύλων στην δημόσια απασχόληση και την ηγεσία της ΕΕ – 02/03/2021

Οι γυναίκες στην πολιτική στην ΕΕ: σημερινή κατάσταση

4 Μαρτίου 2021: Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Η χειραφέτηση και η ηγεσία των γυναικών την εποχή της νόσου COVID-19»

Συνέντευξη με την Concha Andreu (ES/PES), εισηγήτρια της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα τη Στρατηγική για την ισότητα των φύλων

Σύνδεσμοι διαδικτυακής μετάδοσης: Interactio ή

Παρακολουθήστε ζωντανά την εκδήλωση στο κανάλι της ΕτΠ στο YouTube

Επικοινωνία:

Wioletta Wojewodzka

Τηλ.: +32 (0)2 282 2289

Κινητό: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023