Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η ομάδα υψηλού επιπέδου της ΕτΠ για την ευρωπαϊκή δημοκρατία πραγματοποιεί την πρώτη της συνεδρίαση για να υποστηρίξει τη συμβολή των τοπικών ηγετών στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης  

Η ομάδα απαρτίζεται από επτά «σοφούς» άνδρες και γυναίκες: Joaquin Almunia, Tomasz Grzegorz Grosse, Rebecca Harms, Silja Markkula, Maria João Rodrigues και Ανδρούλλα Βασιλείου, υπό την προεδρία του Herman van Rompuy.

Η ομάδα υψηλού επιπέδου για την ευρωπαϊκή δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη της συνεδρίαση, υπό την προεδρία του πρώτου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρώην πρωθυπουργού του Βελγίου Herman Van Rompuy. Η ομάδα θα συμβάλει στο έργο της ΕτΠ σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.

Η ομάδα υψηλού επιπέδου είναι ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο, το οποίο έχει ως αποστολή την υποστήριξη του πολιτικού και θεσμικού ρόλου της ΕτΠ με την παροχή στρατηγικής πολιτικής ανάλυσης, εστιάζοντας στις προκλήσεις που τίθενται για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές της Ευρώπης στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕτΠ στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Η ομάδα υψηλού επιπέδου είναι επιφορτισμένη με την ενίσχυση του αντικτύπου και της επιρροής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, μέσω της ΕτΠ, στη διαδικασία χάραξης της ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και με την προαγωγή της συζήτησης σχετικά με την ευρωπαϊκή δημοκρατία.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας , Πρόεδρος της ΕτΠ, δήλωσε: «Ευχαριστώ όλα τα μέλη της ομάδας υψηλού επιπέδου για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Η εμπειρογνωσία τους, η προσήλωσή τους στις αξίες της ΕΕ και η βαθιά τους γνώση της δυναμικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν ανεκτίμητα πλεονεκτήματα που θα συμβάλουν στη μεγιστοποίηση της συμβολής της ΕτΠ στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Κάθε μέλος διαθέτει μοναδικό υπόβαθρο και όραμα που θα προσδώσουν πολύτιμη προστιθέμενη αξία στο έργο μας. Η Διάσκεψη δεν πρέπει να αποτελέσει απλώς έναν ακόμη διαγωνισμό ομορφιάς μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και να περιοριστεί μόνο σε λόγια. Θέλουμε και οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι ο δικός μας Ευρωπαϊκός Οίκος της Δημοκρατίας θα εξέλθει από τη Διάσκεψη ενισχυμένος ως προς όλες του τις συνιστώσες. Η σύσταση της ομάδας υψηλού επιπέδου θα έχει απτή συμβολή στην εν λόγω διαδικασία».

Ο Herman Van Rompuy , πρόεδρος της ομάδας υψηλού επιπέδου της ΕτΠ για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, δήλωσε: «Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών μου ανέθεσε το καθήκον να ηγηθώ αυτής της ομάδας διακεκριμένων προσωπικοτήτων με τιμά ιδιαίτερα . Αποστολή μας είναι να προωθήσουμε καινοτόμες και δημιουργικές ιδέες και προτάσεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και την υλοποίηση μιας Ευρώπης που προστατεύει και ενδυναμώνει τους πολίτες της. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές μπορούν να συμβάλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη δημοκρατία και θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία χάραξη πολιτικής της ΕΕ. Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών μας που ζουν σε περιφέρειες, πόλεις και χωριά, και πρέπει να εξετάσουμε δυνητικούς τρόπους ενίσχυσης του δημοκρατικού μας συστήματος και οικοδόμησης κλίματος εμπιστοσύνης με τη βελτίωση της συμμετοχής των δήμων και των περιφερειών. Η Διάσκεψη πρέπει να βρει λύσεις για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία που προάγει τη συμμετοχή των πολιτών και συγχρόνως ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις ανησυχίες τους με ένα κοινό όραμα για ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον».

Η ομάδα υψηλού επιπέδου θα ανταλλάσσει απόψεις και θα συνεργάζεται στενά με τα μέλη της ΕτΠ, ιδίως με τη Διάσκεψη των Προέδρων της ΕτΠ, το Προεδρείο, τις θεματικές επιτροπές της και τα μέλη της αντιπροσωπείας της ΕτΠ στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Επίσης, θα αλληλεπιδρά με περιφερειακούς και τοπικούς πολιτικούς νεαρής ηλικίας που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Νέοι αιρετοί πολιτικοί» (Young Elected Politicians/YEP) της ΕτΠ, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας και άλλα όργανα της νεολαίας. Το έργο και η ώθησή της θα χρησιμεύσουν ως βάση για τη συμβολή της ΕτΠ στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, παράλληλα με τους τοπικούς διαλόγους που διοργανώνουν τα μέλη της ΕτΠ σε όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας έτσι ότι η διάσκεψη εκτείνεται πέραν των εθνικών πρωτευουσών.

Η ομάδα υψηλού επιπέδου απαρτίζεται από επτά «σοφούς» άνδρες και γυναίκες:

τον Herman Van Rompuy , πρώην πρωθυπουργό του Βελγίου και πρώην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

τον Joaquin Almunia , πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Ανταγωνισμού και Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων·

τον Tomasz Grzegorz Grosse , καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας·

την Rebecca Harms, πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

την Silja Markkula , πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας·

την Maria João Rodrigues , πρώην υπουργό επαγγελματικών προσόντων και εκπαίδευσης της Πορτογαλίας και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

την Ανδρούλλα Βασιλείου , πρώην Επίτροπο Υγείας και Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας.

Γενικό πλαίσιο

Η σύσταση της ομάδας υψηλού επιπέδου για την ευρωπαϊκή δημοκρατία εγκρίθηκε από το Προεδρείο της ΕτΠ τον Δεκέμβριο του 2020, κατόπιν πρότασης της Διάσκεψης των Προέδρων της ΕτΠ. Η επίσημη πολιτική εγκαινίασή της θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών τον Μάιο (5-7 Μαΐου), σε συνδυασμό με τη διεξαγωγή πολιτικής συζήτησης σχετικά με την οπτική της ΕτΠ για το μέλλον της Ευρώπης και τη συμμετοχή της ΕτΠ στην επικείμενη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα εγκαινιαστεί επίσημα στις 9 Μαΐου 2021 και αναμένεται να καταλήξει σε συμπεράσματα έως την άνοιξη του 2022.

Επικοινωνία:

Berta López Domènech

Τηλ.: +32 (0)2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023