Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Μετρώντας τον αντίκτυπο της νόσου COVID-19 στις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά της ΕΕ: ‎ παρουσίαση της έκθεσης «Περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο» του 2021 στην # CoRplenary  

Επίσης στην ημερήσια διάταξη της # CoRplenary : ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας κ. Janša συνομιλεί με τους τοπικούς ηγέτες· οι Ευρωπαίοι Επίτροποι κκ. Sinkevičius και Lenarčič συζητούν σχετικά με τις προσπάθειες προώθησης της πράσινης ανάκαμψης και βελτίωσης της ανθεκτικότητας· η Αντιπρόεδρος κ. Šuica ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.

Στις 12 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολος Τζιτζικώστας (EL/EPP) θα παρουσιάσει το Περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο του 2021 στους τοπικούς ηγέτες και στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Maroš Šefčovič. Η αναλυτική αυτή έκθεση μετρά τον αντίκτυπο της πανδημίας στις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά της ΕΕ, παρέχοντας βασικά πορίσματα, στοιχεία και αριθμούς σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές, υγειονομικές και ψηφιακές συνέπειές της. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ

Καθώς η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειες ανάκαμψης, ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας Janez Janša θα προβεί σε απολογισμό του έργου της σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο των διεθνών συνομιλιών της COP15 και της COP26 του ΟΗΕ, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Virginijus Sinkevičius και η Minna Arve , δήμαρχος Turku και αντιπρόεδρος του ICLEI , θα συζητήσουν σχετικά με τις προσπάθειες προστασίας της βιοποικιλότητας, αντιμετώπισης της κλιματικής έκτακτης ανάγκης και προώθησης της πράσινης ανάκαμψης.

Στις 13 Οκτωβρίου, Διεθνή ημέρα μείωσης του κινδύνου καταστροφών , ο Ευρωπαίος Επίτροπος Janez Lenarčič και η ειδική εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών Mami Mizutori θα ενημερωθούν για τις επιπτώσεις των πρόσφατων καταστροφών στους δήμους και τις περιφέρειες και θα εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης της ανθεκτικότητας σε τοπικό επίπεδο.

Στις 14 Οκτωβρίου, τα μέλη της ΕτΠ θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Dubravka Šuica σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.

Η σύνοδος ολομέλειας της ΕτΠ πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών , η οποία συνδιοργανώνεται από την ΕτΠ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η #EURegionsWeek , η οποία εκτείνεται από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου, αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση στο χρονοδιάγραμμα της ΕΕ και φέτος θα επικεντρωθεί στις προσπάθειες διασφάλισης πράσινης και ψηφιακής ανάκαμψης και στην υποστήριξη της συμβολής των δήμων και των περιφερειών στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.

Παρακολουθήστε τη σύνοδο ολομέλειας στον ιστότοπο της ΕτΠ

12 Οκτωβρίου: Περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο της ΕΕ

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας (EL/EPP), Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, θα εκφωνήσει την ομιλία του σχετικά με την κατάσταση των περιφερειών, των δήμων και των κοινοτήτων της ΕΕ, παρουσιάζοντας το Ετήσιο περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο στον Maroš Šefčovič , Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών.

12 Οκτωβρίου: Janez Janša, πρωθυπουργός της Σλοβενίας

Η Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών θα υποδεχθεί τον Janez Janša , πρωθυπουργό της Σλοβενίας, για την πραγματοποίηση συζήτησης σχετικά με τις προτεραιότητες της εξάμηνης σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

13 Οκτωβρίου: Από την COP15 στην COP26: υψηλότερες φιλοδοξίες, ισχυρότερη διακυβέρνηση για τη βιοποικιλότητα και το κλίμα μας

Ο Virginijus Sinkevičius , Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, και η Minna Arve, δήμαρχος Turku και αντιπρόεδρος του ICLEI , θα συζητήσουν σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις όσον αφορά την προστασία της παγκόσμιας βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης.

13 Οκτωβρίου: Μείωση των κινδύνων που εγκυμονούν οι φυσικές καταστροφές

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας μείωσης του κινδύνου καταστροφών , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα υποδεχθεί την Mami Mizutori , ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, και τον Janez Lenarčič , Ευρωπαίο Επίτροπο Διαχείρισης Κρίσεων, με στόχο να διερευνηθεί τι μπορούν να κάνουν οι δήμοι και οι περιφέρειες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την άμβλυνση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών.

14 Οκτωβρίου: Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Η Dubravka Šuica , Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής αρμόδια για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία, θα εκθέσει την οπτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και θα ανταλλάξει απόψεις με τα μέλη της ΕτΠ.

ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Τρίτη 12 Οκτωβρίου και ώρα 15.00: Συζήτηση σχετικά με το ετήσιο περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο, με τον Απόστολο Τζιτζικώστα (EL/EPP), Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, και τον Maroš Šefčovič , Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών.

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου και ώρα 10.00: Συζήτηση σχετικά με τις προτεραιότητες της σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Janez Janša , πρωθυπουργό της Σλοβενίας.

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου και ώρα 15.00: Συζήτηση με θέμα «Υψηλότερες φιλοδοξίες και ισχυρότερη διακυβέρνηση: Οι ηγέτες ενωμένοι για μια οικουμενική Πράσινη Συμφωνία», με τον Virginijus Sinkevičius , Ευρωπαίο Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, και τη Minna Arve, δήμαρχο Turku και αντιπρόεδρο του ICLEI .

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου και ώρα 16.00: Συζήτηση με θέμα «Φυσικές καταστροφές: Ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και οικοδόμηση ανθεκτικότητας στους δήμους και τις περιφέρειες» με τον Janez Lenarčič , Ευρωπαίο Επίτροπο Διαχείρισης Κρίσεων και την Mami Mizutori , ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και επικεφαλής του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών (UNDRR).

Πέμπτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 16.00: Συζήτηση με θέμα τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, με την Dubravka Šuica , Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

με θέμα την COP26.

με θέμα το ετήσιο περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά . Εισηγητής: Jari Andersson (FI/EPP), μέλος του δημοτικού συμβουλίου Sastamala.

Ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα . Γενικός εισηγητής: Mark Weinmeister (DE/EPP), υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ομόσπονδου κρατιδίου της Έσσης.

Αποτελεσματική συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην προετοιμασία των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2027. Εισηγητής: Juraj Droba (SK/ECR), περιφερειάρχης Μπρατισλάβας

Θεματολόγιο της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας: πρόβλεψη, πρόληψη, προστασία και αντιμετώπιση. Εισηγητής: Karl Vanlouwe (BE/EA), μέλος του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου

Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εισηγήτρια: Martine Pinville (FR/PES), περιφερειακή σύμβουλος Νέας Ακουιτανίας.

Το μελλοντικό σχέδιο για το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές: ενίσχυση της ανθεκτικότητας των καταναλωτών για βιώσιμη ανάκαμψη. Εισηγήτρια: Alexia Bertrand (BE/RE), μέλος του κοινοβουλίου της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτευούσης

Ένωση ισότητας: στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025. Εισηγήτρια: Kate Feeney (IE/RE), μέλος του κομητειακού συμβουλίου Dun Laoghaire Rathdown.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Τόπος διεξαγωγής: Υβριδική σύνοδος ολομέλειας – εξ αποστάσεως και δια ζώσης στο κτίριο Charlemagne, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, rue de la Loi, Βρυξέλλες, Βέλγιο.

Ημερομηνία : Τρίτη 12 Οκτωβρίου – Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2021

Υποστηρικτικό υλικό : Η ημερήσια διάταξη και οι γνωμοδοτήσεις και τροπολογίες της συνόδου ολομέλειας.

Διαδικτυακή μετάδοση: Στον ιστότοπο της ΕτΠ.

Επικοινωνία:

PresseCdr@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022