Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Κλιματική προσαρμογή: χρειαζόμαστε τοπικές λύσεις για την προσαρμογή στην υπερθέρμανση του πλανήτη  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) επικροτεί τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Φεβρουαρίου 2021, αλλά διαπιστώνει με λύπη πως, παρότι επιτρέπει τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στη δράση, εξακολουθεί να στερείται συγκεκριμένων στόχων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Η νέα στρατηγική ορίζει πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μπορεί να προσαρμοστεί στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Από το 1980 έως το 2016, οι συνολικές οικονομικές απώλειες που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη ξεπέρασαν τα 436 δισ. ευρώ. Η πανδημία COVID-19 ενέτεινε την ανάγκη οικοδόμησης υγιέστερου και ασφαλέστερου περιβάλλοντος για όλους. Η ΕτΠ ζήτησε μια νέα ενωσιακή στρατηγική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε γνωμοδότηση που εγκρίθηκε στη σύνοδο ολομέλειας του Δεκεμβρίου 2020.

O Juan Espadas (ES/PES), δήμαρχος Σεβίλλης, πρόεδρος της επιτροπής ENVE της ΕτΠ και της ομάδας εργασίας «Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση» , δήλωσε: « Φλεγόμενα δάση, καταστροφικές πλημμύρες, φονικές ξηρασίες: τόσοι άνθρωποι έχουν πληγεί από κλιματικές καταστροφές, οι οποίες γίνονται διαρκώς συχνότερες και εντονότερες. Η κλιματική κρίση έχει ακραίες επιπτώσεις και πρέπει να δράσουμε τώρα αμέσως, καθώς αυτή είναι ήδη η νέα μας κανονικότητα. Πρόκειται για παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την οποία χρειαζόμαστε τοπικές λύσεις. Η νέα στρατηγική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή μπορεί να συνδράμει τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές στην προετοιμασία και την προσαρμογή στις ακραίες αυτές συνθήκες και στην ενίσχυση της κλιματικής μας ανθεκτικότητας. Επικροτούμε την πρόταση του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans και είμαστε ευγνώμονες για την αναγνώριση της σημασίας της τοπικής δράσης για το κλίμα».

Ο Markku Markkula (FI/EPP) , πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Espoo και Περιφερειάρχης Ελσίνκι, δήλωσε: « Διαπιστώνουμε με χαρά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε μια πιο φιλόδοξη ενωσιακή στρατηγική προσαρμογής που συνάδει με το κάλεσμά μας για ενίσχυση της ενεργού επικουρικότητας και αναλογικότητας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των δήμων και των περιφερειών στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Πρέπει πλέον να εντείνουμε τη δράση μας και να ενισχύσουμε ουσιαστικά τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τοπικά έργα προσαρμογής, να κλιμακώσουμε την αναπαραγωγή βέλτιστων πρακτικών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες καινοτομίας που παρέχει η βασισμένη στα δεδομένα χάραξη πολιτικής». Ο Markku Markkula είναι πρώην Πρόεδρος της ΕτΠ και εισηγητής της γνωμοδότησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2020.

Η ΕτΠ στηρίζει τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση βιώσιμης και ανθεκτικής αστικής και αγροτικής ανάπτυξης και για τη διοχέτευση δημοσιονομικών πόρων στο τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων προς στήριξη της γεωργίας, του πιο ευαίσθητου απέναντι στην κλιματική αλλαγή τομέα.

Η συνέλευση των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ προσβλέπει στη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον νέο μηχανισμό στήριξης πολιτικής που θα παρέχει απευθείας τεχνική συνδρομή στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές για την ανάπτυξη και την υλοποίηση στρατηγικών προσαρμογής και σχεδίων δράσης σε στενή συνεργασία με το Σύμφωνο των Δημάρχων .

Η συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών αρχών στο θεματολόγιο προσαρμογής θα ενισχυθεί επίσης μέσω βασικών ενωσιακών προγραμμάτων όπως το Αστικό Θεματολόγιο , ενωσιακή πρωτοβουλία που εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2016 και η οποία βασίζεται σε πολυεπίπεδη μέθοδο εργασίας μεταξύ κρατών μελών, δήμων και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποσκοπεί στην τόνωση της ανάπτυξης, της βιωσιμότητας και της καινοτομίας στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Η ΕτΠ στηρίζει την πρόταση περί αναθεώρησης των κατευθυντηρίων γραμμών για τη βελτίωση της νομοθεσίας και την αναγνώριση της τοπικής προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή ως εγκάρσιας προτεραιότητας. Η ΕτΠ επιδοκιμάζει επίσης την έμφαση που δίνει η νέα στρατηγική στην ενσωμάτωση της πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τονίζει δε πως η υλοποίηση τοπικής δράσης για το κλίμα ―μία από τις τρεις προτεραιότητες της νέας στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή― είναι ζωτικής σημασίας για την ευχερέστερη μετουσίωση του σχεδιασμού σε δράση.

Η ΕτΠ στηρίζει την πρόταση για ένα Παρατηρητήριο Κλίματος και Υγείας και προκρίνει ανοιχτό διάλογο προκειμένου να διασφαλιστεί η δημιουργία της βάσης για τη συμπερίληψη της διάστασης της υγείας στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία , την αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Η ΕτΠ υποστηρίζει την περαιτέρω παρακολούθηση και συλλογή δεδομένων ως βασικό εργαλείο για τη στόχευση των τοπικών και των περιφερειακών δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Η Climate-ADAPT , η ευρωπαϊκή πλατφόρμα γνώσης για την προσαρμογή, θα ενισχυθεί και θα διευρυνθεί. Τα δεδομένα από την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus θα αξιοποιούνται εφεξής ακόμα περισσότερο.

Το Συμβούλιο αναμένεται να καταλήξει σε συμπεράσματα επί της νέας στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή τον Ιούνιο του 2021.

Περισσότερες πληροφορίες:

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕτΠ στη σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου του 2020 , η απευθείας συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των τοπικών και των περιφερειακών αρχών ενισχύθηκε με τη δημιουργία εδαφικού επιμελητηρίου του Συμφώνου των Δημάρχων, αποτελούμενου από 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών τα οποία θα ανακοινωθούν σύντομα. Η συνέλευση των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ είναι πλέον παρούσα στο Πολιτικό Συμβούλιο του Συμφώνου των Δημάρχων, με τον Δήμαρχο Βαρσοβίας και πρώην ευρωβουλευτή Rafał Kazimierz Trzaskowski (PL/EPP)..

Η ΕτΠ εγκαινίασε πρόσφατα την ομάδα εργασίας «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση » για να εξασφαλίσει ότι η στρατηγική βιώσιμης ανάκαμψης της ΕΕ και τα σχέδια ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 θα μετουσιωθούν σε απευθείας χρηματοδότηση των δήμων και των περιφερειών για την τοπική υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας της για την «Οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων», η ΕτΠ εγκαινίασε διαδικτυακή σταχυολόγηση 200 βέλτιστων πρακτικών από μέλη της ΕτΠ που δείχνουν πώς οι δήμοι και οι περιφέρειες υλοποιούν ήδη την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μέσω συγκεκριμένων έργων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μετριασμού της.

Η νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή εξαγγέλθηκε στην ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία , μετά από αξιολόγηση της στρατηγικής του 2013 που πραγματοποιήθηκε το 2018 και από ανοιχτή δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε από τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 2020.

Η κλιματική αλλαγή έχει ευρείες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, τους οικονομικούς τομείς, την ανθρώπινη υγεία και την ευεξία στην Ευρώπη. Από το 1980 έως το 2016, οι συνολικές καταγεγραμμένες οικονομικές απώλειες που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά και λοιπά κλιματικά φαινόμενα στην Ευρώπη ξεπέρασαν τα 436 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή .

Η γεωργία αποτελεί τον πιο ευαίσθητο απέναντι στην κλιματική αλλαγή τομέα. Μόνο το 2018, οι αγροτικές ζημίες ανήλθαν σε 2 δισ. ευρώ στη Γαλλία, 1,4 δισ. ευρώ στις Κάτω Χώρες και 770 εκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία. Αν η υπερθέρμανση του πλανήτη υπερβεί τους 3°C, θα διπλασιαστεί η συχνότητα των φαινομένων ξηρασίας, ενώ οι απόλυτες ετήσιες απώλειες λόγω ξηρασίας στην Ευρώπη θα φτάσουν τα 40 δισ. ευρώ ετησίως, με δεινότερες επιπτώσεις στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό (EU SCIENCE HUB) .

Επικοινωνία:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Κοινοποίηση :