Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας ενώνουν τις δυνάμεις τους για την τόνωση της συμμετοχής των νέων  

Ο πρόσφατος Χάρτης για τη Νεολαία και τη Δημοκρατία, ο οποίος εκπονήθηκε από κοινού με τους νέους και τις οργανώσεις τους, περιέχει 49 συστάσεις σε ευρωπαϊκό, εθνικό και υποεθνικό επίπεδο.

Ενίσχυση της αγωγής του πολίτη, μείωση της ηλικίας ψήφου και στήριξη των νέων για την υποβολή υποψηφιότητας στις εκλογές, θέσπιση μόνιμων μηχανισμών διαβούλευσης με τους νέους, διερεύνηση της επίδρασης κάθε νέας νομοθεσίας στους νέους, ενίσχυση των προγραμμάτων της ΕΕ για τη νεολαία· αυτές είναι ορισμένες από τις συστάσεις του Χάρτη για τη Νεολαία και τη Δημοκρατία. Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, ο Χάρτης συνδημιουργήθηκε σύμφωνα με διαδικασία από τη βάση προς την κορυφή, από κοινού με εκπροσώπους οργανώσεων νεολαίας και νέους αιρετούς τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους από ολόκληρη την ΕΕ, και υπογράφηκε στη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ την 1η Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη νεολαία και το μέλλον της Ευρώπης.

Ο Χάρτης διατυπώνει 49 συστάσεις με στόχο τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής των νέων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιχειρεί να διαμορφώσει και να εδραιώσει έναν φιλικό προς τους νέους δημοκρατικό χώρο, με μέλημα η φωνή των νέων να εκπροσωπείται επίσημα, συνεχώς και μόνιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Χάρτης υπογράφηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης που σηματοδότησε τη λήξη του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, η οποία περιλάμβανε ανταλλαγή απόψεων με τον Μαργαρίτη Σχοινά, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, εκπροσώπους τμημάτων νεολαίας των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και μέλη του προγράμματος «Νέοι αιρετοί πολιτικοί» της ΕτΠ. Παρουσιάστηκαν επίσης επιτυχημένα παραδείγματα από τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Νεολαίας 2023 και 2024, το Λούμπλιν (Πολωνία) και τη Γάνδη (Βέλγιο), ενώ εορτάστηκε η απονομή του τίτλου του 2025 στο Λβιβ (Ουκρανία).

Ο Vasco Alves Cordeiro, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και μέλος του περιφερειακού κοινοβουλίου των Αζορών, δήλωσε: «Ο Χάρτης για τη Νεολαία και τη Δημοκρατία, που εγκρίθηκε επίσημα σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας συνδημιουργίας στην οποία συμμετείχαν νέοι, ενώσεις νέων, νέοι τοπικοί πολιτικοί, καθώς και τοπικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι. Ο Χάρτης αυτός αποτελεί οδηγό για εμάς, αλλά και για όλες τις δημόσιες αρχές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους νέους για περισσότερη συμμετοχή και μεγαλύτερη ενδυνάμωση και, κυρίως, για τη διασφάλιση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων τους, με στόχο να κάνουμε τις κοινωνίες και τις περιοχές μας καλύτερες στο μέλλον».

Η Silja Markkula, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, δήλωσε: «Ο Χάρτης για τη Νεολαία και τη Δημοκρατία εμβαθύνει τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των νέων που εκπροσωπούν. Χρειαζόμαστε περισσότερους και καλύτερους δημοκρατικούς χώρους, όπου οι νέοι θα αισθάνονται ασφαλείς ώστε να συμμετέχουν στην οικοδόμηση κοινοτήτων και στο δημοκρατικό βίο, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου. Είμαι υπερήφανη για τον χάρτη που υπογράφουμε σήμερα, στον οποίο συνέβαλαν διάφορες οργανώσεις νέων. Πρόκειται για σχέδιο στρατηγικής που δεν περιορίζεται απλά στην ουσιαστική συμμετοχή των νέων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αποτελεί επίσης παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι νέοι και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να συνεργαστούν για να αναβαθμίσουν το ρόλο και τη συμβολή των εκπροσώπων των νέων».

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 οδήγησε σε σημαντικά επιτεύγματα. Μέσω δραστηριοτήτων συμμετοχής και ευαισθητοποίησης, προσεγγίστηκαν μέχρι σήμερα πάνω από 150 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, με περισσότερες από 7.700 καταγεγραμμένες δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας. Το προσεχές Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων θα μπορέσει να αξιοποιήσει τις επιτυχίες του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, το οποίο επιδίωξε να ενδυναμώσει, να τιμήσει, να στηρίξει τους νέους, ακόμη και εκείνους που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, και να συνεργαστεί μαζί τους».

Στο πλαίσιο της συζήτησης, τα μέλη της ΕτΠ ενέκριναν τις συστάσεις τους σχετικά με το μέλλον της πολιτικής της ΕΕ για τη νεολαία με γνωμοδότηση στην οποία ζητείται νέος και ολιστικός προβληματισμός σχετικά με την πολιτική για τη νεολαία, ενσωμάτωση της διάστασης της νεολαίας σε όλους τους τομείς πολιτικής και ενεργός συμμετοχή των νέων στην οικοδόμηση του μέλλοντος της Ευρώπης.Ο εισηγητής Tine Radinja (SI/Πράσινοι), δήμαρχος Σκόφια Λόκα, δήλωσε: «Η γνωμοδότηση με θέμα "Το μέλλον της πολιτικής της ΕΕ για τη νεολαία" αποτελεί τη συμβολή της ΕτΠ στην πολιτική κληρονομιά του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. Με τη γνωμοδότηση προκρίνουμε μια οριζόντια και ολοκληρωμένη προσέγγιση στον τομέα της νεολαίας και εξετάζουμε τους πολυάριθμους τομείς πολιτικής που είναι σημαντικοί για τους νέους, από την εκπαίδευση και την απασχόληση έως τη στέγαση και την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Ζητούμε να συμπεριληφθεί η διάσταση της νεολαίας σε όλους τους τομείς πολιτικής, ως ισχυρή κληρονομιά του Έτους».

Η διαδικασία συνδημιουργίας του Χάρτη για τη Νεολαία και τη Δημοκρατία δρομολογήθηκε τον Μάρτιο του 2022 κατά την 9η Διάσκεψη Κορυφής των Δήμων και των Περιφερειών στη Μασσαλία από τον προηγούμενο Πρόεδρο της ΕτΠ και νυν Πρώτο Αντιπρόεδρο Απόστολο Τζιτζικώστα, ο οποίος δήλωσε: «Για να ενδυναμωθούν οι νέοι ώστε να μπορούν να επιλύσουν τρέχουσες ή μελλοντικές κρίσεις, πρέπει να έχουν το συντομότερο δυνατόν συμμετοχή στη διακυβέρνηση ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου.Η συμμετοχή των νέων πρέπει να διασφαλίζεται μέσω συγκεκριμένων πράξεων: με το δικαίωμα ψήφου από την ηλικία των 16 ετών στις ευρωπαϊκές εκλογές και υποβολής πρωτοβουλιών πολιτών, καθώς και με την προώθηση δημοψηφισμάτων».

Στην κατάρτιση του Χάρτη συμμετείχαν επίσης στενά η επιτροπή SEDEC της ΕτΠ, υπό την προεδρία της Tanya Hristova (BG/EPP), και η επιτροπή CIVEX, υπό την προεδρία του Enzo Bianco (IT/PES).

Περισσότερες πληροφορίες:

Ο Χάρτης για τη Νεολαία και τη Δημοκρατία διατυπώνει συστάσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, εστιάζοντας στα εξής: εκπαίδευση, συνεργασία, ενημέρωση· ενδυνάμωση των νέων, ηγεσία και δημοκρατική συμμετοχή· ρόλος των νέων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης· ενσωμάτωση της διάστασης της νεολαίας στις πολιτικές και την πολιτική εκπροσώπηση. Οι προτάσεις συγκεντρώθηκαν μέσω συμμετοχικής διαδικασίας από τη βάση προς την κορυφή, η οποία περιλάμβανε δια ζώσης και διαδικτυακές διαβουλεύσεις, ειδικές δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τοπικές εκδηλώσεις.

Η καταγραφή της συζήτησης θα είναι διαθέσιμη στην EBS και στον ιστότοπο της ΕτΠ. Φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας από τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ είναι επίσης διαθέσιμες.

Επικοινωνία:

Monica Tiberi

Εκπρόσωπος Τύπου του Προέδρου κ. Cordeiro

Τηλ.: +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen

Υπεύθυνη Τύπου της ΕτΠ

Τηλ.: +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Rafael Shilhav

Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας — Διευθυντής Επικοινωνιών και Εξωτερικών Σχέσεων

Τηλ.: +32 490 11 36 76

rafael.shilhav@youthforum.org

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023