Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η πανδημία COVID-19 επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τοπικής δημοκρατίας  

Η πανδημία COVID-19 και η επακόλουθη αυξημένη χρήση των ψηφιακών εργαλείων μπορούν να θεωρηθούν ως κίνητρο για την προσαρμογή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην ψηφιακή εποχή. Στη γνωμοδότηση με θέμα «Ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας μέσω νέων ψηφιακών μέσων», η οποία παρουσιάστηκε από τον Rait Pihelgas (EE/Renew Europe), πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου της Järva, και εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στις 10 Δεκεμβρίου, επισημαίνεται ότι οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τα νέα ψηφιακά εργαλεία μπορούν δυνητικά να βελτιώσουν την ποιότητα της λήψης αποφάσεων και τη διαφάνεια, να προωθήσουν την επικοινωνία, να καλλιεργήσουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και στην πολιτική και, ως εκ τούτου, να ενισχύσουν την τοπική δημοκρατία σε μόνιμη βάση.

Μία από τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι η μετάβαση σε έναν νέο ψηφιακό κόσμο, η οποία απαιτεί σημαντικές αλλαγές. Η τοπική δημοκρατία θα πρέπει να προσαρμοστεί στις αλλαγές αυτές και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που της προσφέρουν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τα εργαλεία ΤΠΕ (τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών), όπως η χρήση αποκλειστικά ηλεκτρονικών εντύπων που εξοικονομούν χρόνο για τους πολίτες και τις δημόσιες αρχές.

Ο εισηγητής της ΕτΠ Rait Pihelgas δηλώνει ότι «οι ψηφιακές εξελίξεις παρέχουν νέες δυνατότητες διαβούλευσης και συμμετοχής και καθιστούν δυνατή την παροχή υψηλής ποιότητας πληροφοριών, την ανάλυση των αντιδράσεων του κοινού, την επέκταση των προσπαθειών σε απομακρυσμένες περιοχές, την προσέγγιση των πιο ευάλωτων πολιτών και τη συλλογή των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρογνωμοσύνης των πολιτών για την από κοινού διαμόρφωση πολιτικής, σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους» .

Αλλά η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή μπορεί να απαιτεί πληθώρα δεδομένων και πόρων και δεν θα πρέπει να αδιαφορεί για κανέναν. Η παροχή δημόσιων υπηρεσιών για τη στήριξη της συμμετοχής των πολιτών θα πρέπει να βασίζεται στη μη διακριτική πρόσβαση στην ενημέρωση και τη γνώση. Το ψηφιακό χάσμα θα πρέπει να αμβλυνθεί με την ενδυνάμωση των πολιτών μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, δίνοντας προτεραιότητα στην κατάρτιση των ηλικιωμένων και άλλων ευάλωτων ή περιθωριοποιημένων ομάδων. Ως εκ τούτου, η ΕτΠ προκρίνει μέτρα για την παρότρυνση και την επιβράβευση των τοπικών και των περιφερειακών αρχών προκειμένου να ενθαρρυνθούν να εφαρμόζουν τις αρχές της ανοικτής και της συμμετοχικής διακυβέρνησης.

Η ΕτΠ θεωρεί ότι η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης αποτελεί ευκαιρία για να δοκιμαστούν ψηφιακά μέσα συμμετοχής που θα ενισχύουν την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, θα κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και θα ενσωματώνουν δημοτικά και περιφερειακά παραδείγματα συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες διαβούλευσης και στους μηχανισμούς ανατροφοδότησής τους. Για τον σκοπό αυτό, η ΕτΠ πρότεινε τον Οκτώβριο 2020 την ανάπτυξη ψηφιακού εργαλείου με την ονομασία «CitizEN - Δίκτυο Συμμετοχής των Πολιτών στην ΕΕ» με στόχο τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.

«Ας οικοδομήσουμε μία Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, ξεκινώντας από τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές μας. Στηριζόμενοι στις αξίες και στα πλεονεκτήματα της Ευρώπης, μπορούμε να αναζωογονήσουμε τη δημοκρατία μας μέσω αυτού του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών και η συμμετοχή των πολιτών μπορεί να απαιτούν χρόνο, αλλά εάν το αποτέλεσμα είναι μια πιο συνεκτική κοινωνία ή μια τοπική αυτοδιοίκηση που διέπεται από διαφάνεια, τότε αξίζει να επενδύσουμε σε αυτήν τη διαδικασία» , κατέληξε ο κ. Pihelgas .

Επικοινωνία:

Marie-Pierre Jouglain

Τηλ.: (+32) 0473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Συλλογή φωτογραφιών της ΕτΠ στο Flickr

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023