Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
COVID-19: Ο Πρόεδρος της ΕτΠ ζητεί τη δημιουργία ενός μηχανισμού έκτακτης ανάγκης ‎ της ΕΕ στον τομέα της υγείας για τη στήριξη των δήμων και των περιφερειών  
Δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολου Τζιτζικώστα

Κάθε μέρα, σε ολόκληρη την Ευρώπη, χιλιάδες τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες πρωτοστατούν στον αγώνα για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού, καθώς και για τη διαχείριση των επιτόπιων επιπτώσεών του. Ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, είμαι σε θέση να διαπιστώσω τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και το θάρρος που επιδεικνύουν όλοι όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19. Κινητοποιούμε τις κοινότητές μας για την προστασία των ασθενέστερων πολιτών και για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής συνέχειας της οικονομικής μας δραστηριότητας.

Αποτίω φόρο τιμής σε όλες τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετώπου και, ιδιαίτερα, σε εκείνες που καταβάλλουν υψηλό τίμημα οι ίδιες. Η Ευρώπη μπορεί να βασιστεί επάνω μας. Η Ευρώπη μπορεί να βασιστεί στους δημάρχους, τους περιφερειάρχες και τα μέλη των τοπικών και των περιφερειακών συνελεύσεών της που πρωτοστατούν στον αγώνα για την καταπολέμηση της πανδημίας. Ταυτόχρονα, οι τοπικές κοινότητές μας χρειάζονται τη βοήθεια της ΕΕ, σε μια συγκυρία κατά την οποία την έχουν περισσότερο ανάγκη, με την ενεργοποίηση του προϋπολογισμού και της ικανότητας παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεών μας.

Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ευελιξία του Συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης και οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις είναι ζωτικής σημασίας διότι απλοποιούν και επιταχύνουν τη χρήση των χρηματοδοτικών κονδυλίων της πολιτικής για τη συνοχή. Επίσης, η κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων σημαντικών μέσων, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, μπορούν να ωφελήσουν τις τοπικές κοινότητές μας. Ωστόσο, υπό το πρίσμα της δικής μου άμεσης εμπειρίας και της ενημέρωσης που λαμβάνω από τους συναδέλφους μου και τα μέλη της ΕτΠ, πιστεύω ότι η ΕΕ οφείλει να προχωρήσει ακόμη περισσότερο με την εγκαινίαση ενός ενωσιακού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, με σκοπό την καλύτερη στήριξη των χιλιάδων περιφερειακών και τοπικών ηγετών που αγωνίζονται για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε τοπικό επίπεδο.

Ο μηχανισμός στον τομέα της υγείας θα πρέπει να βοηθήσει τους δήμους και τις περιφέρειες ολόκληρης της Ευρώπης να προσλάβουν πρόσθετο ιατρικό προσωπικό, να αγοράσουν περισσότερα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα, να χρηματοδοτήσουν μονάδες εντατικής θεραπείας και να προσφέρουν υγειονομικό εξοπλισμό σε σχολεία και νοσοκομεία. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να εξορθολογίσει και να διευκολύνει τη διάθεση χρηματοδοτικών πόρων, προερχόμενων από προϋπολογισμούς του περιφερειακού, εθνικού και ενωσιακού επιπέδου, προς τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Οφείλουμε να επενδύσουμε περισσότερο στη διάσωση ανθρώπινων ζωών σήμερα και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας μας στο μέλλον. Ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας θα πρέπει να χρηματοδοτείται από ήδη υφιστάμενους εθνικούς και περιφερειακούς πόρους, από τα διαθέσιμα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ αναπροσανατολισμένα με γνώμονα τις επείγουσες ανάγκες, καθώς και από νέους πόρους, ύψους έως 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, προερχόμενους από τα τρέχοντα διαθέσιμα περιθώρια του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Υπάρχει επίσης ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει και να απλοποιήσει περαιτέρω την πρόσβαση στους διαθέσιμους πόρους στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή, με σκοπό να επιταχυνθεί η χρήση των κονδυλίων από τις τοπικές κοινότητες που αγωνίζονται για τη διαχείριση της πανδημίας Αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά, ότι τα κονδύλια της πολιτικής για τη συνοχή αποτελούν πραγματική σανίδα σωτηρίας για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με πρωτοφανείς επιτόπιες προκλήσεις. Η συνοχή παραμένει το ισχυρότερο επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ το οποίο καθιστά δυνατή τη συνεργασία και την κοινή αντίδραση των ενωσιακών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων σε περιόδους κρίσης.

Η μελλοντική πορεία είναι αβέβαιη και οι κοινότητες χρειάζονται σήμερα επείγουσα βοήθεια, όχι μόνο για την προστασία ανθρώπινων ζωών, αλλά και για τη μετέπειτα ανασυγκρότηση. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να συμπράττουμε και να κατανέμουμε δίκαια τις ευθύνες, απ’ άκρη σ’ άκρη της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προσφέρει στήριξη και αλληλεγγύη σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, πράγμα το οποίο κατά τη διάρκεια της εξελισσόμενης πανδημίας αληθεύει περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε. Οι δήμοι και οι περιφέρειες θα παραμείνουν σταθερά στις επάλξεις για την καταπολέμηση του ιού. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, έχουμε πρώτιστο καθήκον ως πολιτικοί ηγέτες να μεριμνήσουμε για τους πολίτες μας. Οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο για να διασφαλίσουμε την προστασία τους. Είμαι πεπεισμένος ότι η δημοκρατία είναι ισχυρότερη από οποιονδήποτε ιό και ότι, χάρη στις κοινές μας προσπάθειες, θα επανέλθουμε δριμύτεροι μετά την κρίση της νόσου COVID-19.

Εκπρόσωπος Τύπου του Προέδρου:

Michele Cercone

Τηλ. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023