Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
COP24: οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν επίσημο ρόλο στην Συμφωνία του Παρισιού  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ενώνει τις δυνάμεις της με παγκόσμια δίκτυα τοπικών αρχών στο Κατοβίτσε για να ζητήσει επίσημο ρόλο για τους δήμους και τις περιφέρειες στη Συμφωνία του Παρισιού

Οι πόλεις ευθύνονται για 70% των παγκοσμίων εκπομπών θερμοκηπικών αερίων, με τις τοπικές αρχές να είναι αρμόδιες για πάνω από 70% των μέτρων άμβλυνσης της κλιματικής αλλαγής και σχεδόν 90% των μέτρων προσαρμογής. Ωστόσο, η Συμφωνία του Παρισιού αποτυγχάνει να ενσωματώσει σύστημα που παρακολουθεί και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τις δεσμεύσεις και τα επιτεύγματα των δήμων και των περιφερειών όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO 2 . Η έκκληση για υποεθνικά καθορισμένες συνεισφορές για τη συμπλήρωση των εθνικών δεσμεύσεων στο εγχειρίδιο κανόνων του Παρισιού κερδίζει απήχηση στο Κατοβίτσε, καθώς θεωρείται ολοένα περισσότερο κεντρικής σημασίας για τη γεφύρωση του υφιστάμενου χάσματος εκπομπών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε το λόγο στην ολομέλεια της Διάσκεψης COP24 του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή προκειμένου να διεκδικήσει επίσημο ρόλο για τους δήμους και τις περιφέρειες στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού, με στόχο τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Το φωτογραφικό άλμπουμ της αντιπροσωπείας της ΕτΠ στην COP24 είναι διαθέσιμο εδώ .

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών βρίσκεται στην COP24 στο Κατοβίτσε με σαφή αποστολή. Την υπεράσπιση επίσημου ρόλου για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην παγκόσμια κλιματική διακυβέρνηση και στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού. Τρία χρόνια μετά από την υπογραφή της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, το Κατοβίτσε αποτελεί την εθελοντική προθεσμία για την υιοθέτηση στιβαρού προγράμματος εργασίας που θα θέσει σε εφαρμογή τη συμφωνία.

Το παρόν έγγραφο συνοψίζει τα κυριότερα στιγμιότυπα των δραστηριοτήτων και των δηλώσεων της ΕτΠ στην COP24.

13 Δεκεμβρίου 2018

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕτΠ Markku Markkula (FI/EPP) απηύθυνε καταληκτήρια κύρια ομιλία στο περίπτερο της ΕΕ σε ειδική συνεδρία σχετικά με τους παράγοντες για την επίτευξη ουδετερότητας ως προς τις ανθρακούχες εκπομπές στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Espoo δήλωσε: «Επιδοκιμάζουμε τις θετικές προθέσεις και τάσεις των ενεργοβόρων βιομηχανιών όσον αφορά τη μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος. Μπορούμε να βασιζόμαστε στη στήριξή σας για την ανάπτυξη συνεργιών που θα μεγιστοποιούν το δυναμικό του Σχεδίου ΣΕΤ και θα προωθούν την έρευνα και την καινοτομία, προάγοντας την συνεργασία μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών, των περιφερειών, της βιομηχανίας και των ερευνητικών ιδρυμάτων. Ο βιομηχανικός μετασχηματισμός της Ευρώπης πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και για τις περιφερειακές και ιδιωτικές επενδύσεις. Χωρίς την απαλλαγή της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους για το 2030, ούτε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, πολλώ δε μάλλον τους στόχους της κλιματικά ουδέτερης στρατηγικής για το 2050. Πρέπει πλέον να συνεργαστούμε για μια αμοιβαία επωφελή στροφή σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών». Η εκδήλωση «Προς μία ακμάζουσα και ουδέτερη από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών βιομηχανία στην Ευρώπη» συνδιοργανώθηκε από τη ΓΔ RTD της Επιτροπής, το Παρατηρητήριο Αγοράς Άνθρακα και τη ΣΔΙΤ SPIRE.

12 Δεκεμβρίου 2018

Η COP24 φιλοξένησε την καταληκτήρια συνεδρία των Διαλόγων της Ταλανόα των Δήμων και των Περιφερειών , με εισαγωγικές παρατηρήσεις από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ António Guterres . Έχοντας ασυνήθιστη διάρθρωση, η υψηλού επιπέδου συνεδρία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία δύο προέδρων COP, του Προέδρου της COP23 και Πρωθυπουργού του Φίτζι Josaia Voreqe Bainimarama και του Michał Kurtyka , Υφυπουργού Ενέργειας της Πολωνίας και Πληρεξουσίου Προέδρου της COP24.

Ο Cor Lamers (NL/EPP) , δήμαρχος Schiedam και πρόεδρος της επιτροπής ENVE της ΕτΠ, μίλησε ενώπιον της ολομέλειας εκ μέρους των τοπικών αρχών του κόσμου προκειμένου να ζητήσει την επίσημη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών στη Συμφωνία του Παρισιού. Ο Cor Lamers παρέδωσε το πολιτικό μήνυμα εκ μέρους της αντιπροσωπείας των LGMA. Η αντιπροσωπεία των Τοπικών Κυβερνήσεων και Δημοτικών Αρχών ( LGMA ), με σημείο αναφοράς το ICLEI, συντονίζει τους παρατηρητές της τοπικής αυτοδιοίκησης στις διακυβερνητικές κλιματικές διαπραγματεύσεις της UNFCCC.

Ο Cor Lamers δήλωσε: «Εκ μέρους της αντιπροσωπείας των LGMA, καλούμε τα Μέρη της Συμφωνίας του Παρισιού να επεκτείνουν τους διαλόγους της Ταλανόα πέραν της COP24 και να συμπεριλάβουν Περιφερειακά και Τοπικά Καθορισμένες Συνεισφορές εντός των Εθνικά Καθορισμένων Συνεισφορών στη Συμφωνία του Παρισιού. Επιπλέον, καλούμε την Προεδρία της COP24 να αναγνωρίσει επίσημα τις δεσμεύσεις και τα επιτεύγματα των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην τελική διακήρυξη της COP24. Οι τοπικές αρχές παγκοσμίως είναι έτοιμες να προσφέρουν. Μπορείτε να υπολογίζετε σε εμάς».

Μέσω της αντιπροσωπείας των LGMA, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές παγκοσμίως καλούν όλα τα Μέρη να εξασφαλίσουν ότι η ακόλουθη αναφορά θα περιλαμβάνεται στην τελική διακήρυξη της COP24 « Επικροτούμε τα αποτελέσματα και τα πορίσματα των Διαλόγων της Ταλανόα και καλούμε τα Μέρη να τα χρησιμοποιήσουν στις ΕΚΣ τους ». Οι τοπικές κυβερνήσεις ζητούν από την Προεδρία της COP24 η παράγραφος να ενισχυθεί με αναφορά στην πολυεπίπεδη δράση και να ενσωματωθεί πλήρως στην τελική διακήρυξη της COP24.

Ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε στην τελευταία έκθεσή του για το χάσμα εκπομπών το δυναμικό των δήμων και των περιφερειών στην καταπολέμηση κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αναγνωρίζοντας ότι ο αντίκτυπός τους είναι «ανεπαρκώς τεκμηριωμένος». Οι Περιφερειακά και Τοπικά Καθορισμένες Συνεισφορές (ΠΤΚΣ) έχουν σχεδιαστεί για να αντισταθμίσουν αυτήν την έλλειψη δεδομένων, μειώνοντας ταυτόχρονα το χάσμα εκπομπών και ενισχύοντας την κλιματική φιλοδοξία.

Στο τέλος της συνεδρίας, οι προεδρίες της COP23 και της COP24 ανακοίνωσαν την Πρόσκληση ανάληψης δράσης της Ταλανόα . Οι διάλογοι της Ταλανόα εγκαινιάστηκαν την περασμένη χρονιά από την Προεδρία της COP23 στο Φίτζι, ως ένα παγκόσμιο πλαίσιο διευκόλυνσης του διαλόγου για τον απολογισμό των συλλογικών κλιματικών προσπαθειών που καταβάλλουν οι υποεθνικές κυβερνήσεις, η κοινωνία πολιτών και οι επιχειρήσεις με στόχο την καλύτερη λήψη αποφάσεων για το κλίμα σε επίπεδο ΟΗΕ. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018, η αντιπροσωπεία των LGMA συμμετείχε σε πάνω από 60 Διαλόγους της Ταλανόα σε 40 χώρες, 52 εκ των οποίων παρατέθηκαν από τοπικές και περιφερειακές αρχές, τα δίκτυά τους ή τους εταίρους τους.

Στις 12 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος της επιτροπής ENVE της ΕτΠ Cor Lamers συναντήθηκε με την ομόλογό του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Adina-Ioana Vălean (RO/EPP) , πρόεδρο της επιτροπής «Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων» (ENVI). Αμφότεροι συμμετείχαν στην ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις της COP24 υπό την προεδρία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Δράση για το Κλίμα Miguel Arias Cañete.

11 Δεκεμβρίου 2018

Στις 11 Δεκεμβρίου, η ΕτΠ έλαβε μέρος στην Ημέρα Ενέργειας της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης στο περίπτερο της ΕΕ στην COP24. Σε ειδική συνεδρία για τις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα, ο Markku Markkula (FI/EPP) , Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕτΠ, ανέφερε: «Η περίπτωση των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα δείχνει πόσο καθοριστική είναι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση για την υλοποίηση της ενεργειακής μετάβασης. Οι εθνικές κυβερνήσεις, οι δήμοι και περιφέρειες, η βιομηχανία, ο πανεπιστημιακός κόσμος, οι πολίτες και η ΕΕ πρέπει να συνεργαστούν για να επιτύχει αυτός ο μετασχηματισμός. Οι νέες τεχνολογίες και η οικοδόμηση ικανοτήτων είναι καθοριστικής σημασίας για την στροφή από τον άνθρακα. Οι περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα χρειάζονται τολμηρά και εξατομικευμένα χρηματοοικονομικά μέτρα. Για αυτό επικροτούμε την πρόταση του ευρωβουλευτή Jerzy Buzek , πρόεδρου της επιτροπής ITRE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για διάθεση 4,8 δισ. ευρώ στο Ταμείο Δίκαιης Ενεργειακής Μετάβασης κατά τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ». Η ΕτΠ παρέχει τη στήριξή της στην Πλατφόρμα των Περιφερειών εξόρυξης άνθρακα σε μετάβαση , που δημιουργήθηκε μόλις πριν από ένα χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια.

O Ευρωπαίος Επίτροπος Miguel Arias Cañete δήλωσε: «Σε όλη την ΕΕ, 240 000 εργαζόμενοι απασχολούνται από τη βιομηχανία εξόρυξης άνθρακα. 41 περιφέρειες σε 12 κράτη μέλη εξορύσσουν ενεργά άνθρακα σήμερα. Θέλω να μετατρέψω την πρόκληση της μετάβασης σε ευκαιρία για τις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα. Αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο. Έχουμε ήδη παράσχει στήριξη σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε 13 πιλοτικά έργα στη Σλοβακία, την Πολωνία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Τσεχία, τη Γερμανία και την Ισπανία».

Για την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης της, η ΕτΠ και το ICLEI - τοπικές αρχές για την αειφορία, πραγματοποίησαν διμερή συνάντηση στην COP24 στις 11 Δεκεμβρίου. «Καθώς συνεχίζονται οι κλιματικές διαπραγματεύσεις, πρόκειται για εξαιρετική στιγμή να συναντηθούμε και να επιβεβαιώσουμε την παρελθούσα, παρούσα και μελλοντική συνεργασία μας στον τομέα της κλιματικής δράσης αλλά και της προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας», ανέφερε ο Markku Markkula (FI/EPP) . Ο Ashok Sridharan , Πρόεδρος του ICLEI και Δήμαρχος Βόννης, κάλεσε τα μέλη της ΕτΠ να συνεχίσουν να εξασφαλίζουν την υλοποίηση των στόχων για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη, καθώς και να ζητήσουν μεγαλύτερη φιλοδοξία και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.

Στις 11 Δεκεμβρίου, η αντιπροσωπεία της ΕτΠ συμμετείχε στην ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων της COP24 , από κοινού με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπροσώπους των κρατών μελών. Ο Andrew Cooper (UK/EA) , μέλος του συμβουλίου του Κερκλίζ στο Ηνωμένο Βασίλειο και εισηγητής σχετικά με την Κλιματική Διακυβέρνηση μετά το 2020 ανέφερε στον Επίτροπο κ. Arias Cañete: «Θέλουμε να κοιτάξουμε το τελικό πολιτικό κείμενο της COP24 και να δούμε επίσημο ρόλο για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Θέλουμε να αναγνωριστεί ότι εμείς είμαστε αυτοί που θα φέρουν τα αποτελέσματα επί τόπου. Πρέπει να συμμετέχουμε και πρέπει να υπολογιζόμαστε». Ο Επίτροπος κ. Arias Cañete δήλωσε: «Έχουμε πλήρη επίγνωση του ότι η υλοποίηση των κλιματικών πολιτικών χρειάζεται τους δήμους και τις περιφέρειες. Δεν γνωρίζουμε ακόμη το κείμενο που θα παραδώσουν οι προεδρεύοντες αξιωματούχοι σήμερα το απόγευμα. Σχετική αναφορά συμπεριλαμβανόταν και θα προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε την ιδέα».

10 Δεκεμβρίου 2018

Ο Andrew Cooper (UK/EA) απευθύνθηκε στο ακροατήριο στο περίπτερο της ΕΕ και επανέλαβε την έκκληση της ΕτΠ «να συμπεριληφθεί, στις εθνικές εκθέσεις απογραφής του δικτύου διαφάνειας της Συμφωνίας του Παρισιού, τμήμα σχετικά με τις δράσεις μετριασμού που αναλήφθηκαν σε υποεθνικό επίπεδο». Ο εισηγητής κ. Cooper είχε την ευκαιρία να μοιραστεί αυτά τα μηνύματα στο γερμανικό περίπτερο, μαζί με τον Ashok Sridharan, Πρόεδρο του ICLEI και Δήμαρχο Βόννης , σε συνεδρία με θέμα «Δείκτες των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) για τις πόλεις: έμπνευση για μεγαλύτερη φιλοδοξία στις τοπικά καθορισμένες συνεισφορές».

Στις 10 Δεκεμβρίου, στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων στο περίπτερο της ΕΕ, ο Markku Markkula (FI/EPP) δήλωσε: «Ήρθε η ώρα για μεγαλύτερη κλιματική φιλοδοξία και δράσεις. Οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι έτοιμοι να ενισχύσουν τις κλιματικές τους συνεισφορές για να συμπληρώσουν τις εθνικές δεσμεύσεις. Το σύνθημα της πολωνικής προεδρίας της COP24 είναι "Αλλάζουμε όλοι μαζί!". Εμείς, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, είμαστε φιλόδοξες, χωρίς αποκλεισμούς και καινοτόμες. Ξέρουμε πώς να αποδίδουμε όσον αφορά την κλιματική δράση. Σήμερα, λέμε στα μέρη του ΟΗΕ: Μπορείτε να υπολογίζετε σε εμάς». Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τη ΓΔ CLIMA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ICLEI, το γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων και την ΕτΠ. Ο Markku Markkula συναντήθηκε με τον Marcin Krupa , Δήμαρχο Κατοβίτσε, και συνεχάρη το δήμο που φιλοξενεί την COP24 για την προσχώρησή του στο Σύμφωνο των Δημάρχων, καθώς «χρειάζονται ολοένα περισσότεροι δήμοι που προάγουν την κλιματική δράση προκειμένου να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις της Συμφωνίας του Παρισιού».

Η Sirpa Hertell (FI/EPP) , εισηγήτρια της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα την στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Espoo, είχε διμερή συνάντηση με την Συμμαχία για το Κλίμα στις 10 Δεκεμβρίου. Η εισηγήτρια κ. Hertell δήλωσε: «Συμφωνούμε με τα δίκτυα εταίρους μας ότι έφτασε ο καιρός για την κλιμάκωση των τοπικών κλιματικών δράσεων. Για την αντιστροφή της υπερθέρμανσης του πλανήτη χρειαζόμαστε ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο, και αυτό δεν θα επιτύχει παρά μόνο αν έχει τοπική βάση».

Η αντιπροσωπεία της ΕτΠ στην COP24 προσκλήθηκε από το Δήμαρχο Κατοβίτσε Marcin Krupa στην εκδήλωση « Κλιματική στροφή του Κατοβίτσε: Κορύφωση των προσπαθειών των δήμων και των περιφερειών στην COP24 » στις 10 Δεκεμβρίου. Η εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία ανάδειξης των πάνω από 60 Διαλόγων της Ταλανόα των Δήμων και των Περιφερειών , καθώς και συζήτησης πάνελ με θέμα την κλιματική δράση σε τοπικό επίπεδο, στην οποία ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕτΠ Markku Markkula μοιράστηκε τα κύρια πολιτικά μηνύματα της ΕτΠ στην COP24 .

Στο τέλος της πρώτης εβδομάδας της COP24, ο Marco Dus (IT/PES) συμμετείχε σε πάνελ στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Υγεία και την Κλιματική Αλλαγή 2018 . Ο εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ για την χρηματοδότηση για το κλίμα δήλωσε ότι «οι τοπικοί, εθνικοί και παγκόσμιοι πολιτικοί ιθύνοντες πρέπει να δράσουν τώρα προκειμένου να μειωθεί σημαντικά η κλιματική ρύπανση και να οικοδομηθεί κλιματική ανθεκτικότητα. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι καθοριστικής σημασίας στοιχείο για πολλές τοπικές και περιφερειακές αρχές προκειμένου να υλοποιήσουν σχετικές με την υγεία δράσεις για το κλίμα». Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί 7 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο. Η επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού θα μπορούσε να σώσει σχεδόν ένα εκατομμύριο ζωές ετησίως σε ολόκληρο τον κόσμο μέχρι το 2050, απλά μέσω της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ( ΠΟΥ ).

Πέραν της έκδοσης του ειδικού φυλλαδίου βέλτιστων πρακτικών για την COP24 , και για να συνεχίσει να αυξάνει την προβολή των δήμων και των περιφερειών που υλοποιούν αποτελεσματικά κλιματικές δράσεις, η ΕτΠ συντόνισε την παρουσία, στην COP24, των νικητών των βραβείων «Πόλεις του Συμφώνου στο Προσκήνιο» για το 2018 . Η αντιπροσωπεία της ΕτΠ ενισχύθηκε τη δεύτερη εβδομάδα της COP από τους Roberto Campelli , Δήμαρχο Monsano , Erik Lauritzen , Δήμαρχο Sønderborg , και Frederic Ximeno , Επίτροπο οικολογίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Βαρκελώνης .

Πλαίσιο:

Η αντιπροσωπεία της ΕτΠ στην COP24 αποτελείται από τους Markku Markkula (FI/EPP) , Α΄ Αντιπρόεδρο της ΕτΠ και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Espoo, Cor Lamers (NL/EPP) , πρόεδρο της επιτροπής ENVE της ΕτΠ και Δήμαρχο Schiedam, Valter Flego (HR/ALDE), Β΄ αντιπρόεδρο της επιτροπής ENVE της ΕτΠ και Νομάρχη Istra, Andrew Cooper (UK/EA), συντονιστή της ομάδας EA στην επιτροπή ENVE της ΕτΠ, εισηγητή της ΕτΠ με θέμα την κλιματική διακυβέρνηση μετά το 2020 και μέλος του Συμβουλίου του Κερκλίζ στο Ηνωμένο Βασίλειο, Marco Dus (IT/PES), εισηγητή για την χρηματοδότηση για το κλίμα και μέλος του δημοτικού συμβουλίου Vittorio Veneto, Sirpa Hertell (FI/EPP) , εισηγήτρια της ΕτΠ σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Espoo, Andres Jaadla (EE/ALDE), συντονιστή της ομάδας ALDE στην επιτροπή ENVE της ΕτΠ και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Rakvere, Daiva Matoniene (LT/ECR) , συντονίστρια της ομάδας ECR στην επιτροπή ENVE της ΕτΠ και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Šiauliai και André Van De Nadort (NL/PES) , συντονιστή της ομάδας PES στην επιτροπή ENVE της ΕτΠ και Δήμαρχο Weststellingwerf.

Πολιτικά μηνύματα στην COP24 και αντιπροσωπεία στην COP24

Φυλλάδιο βέλτιστων πρακτικών για την COP24

Περιφερειακά και Τοπικά Καθορισμένες Συνεισφορές

Πρέσβεις του Συμφώνου των Δημάρχων

18/11/2018 «Κλιματική Αλλαγή: Μπορείτε να υπολογίζετε σ’ εμάς!» – Οι προσφωνήσεις του κ. Karl- Heinz Lambertz και του κ. Markku Markkula, αντιστοίχως Προέδρου και Α΄ Αντιπροέδρου της ΕτΠ

15/11/2018 COP24: Είστε έτοιμοι;

19/09/2018 Οι τοπικές αρχές περνούν την κλιματική φιλοδοξία στο επόμενο επίπεδο

06/07/2018 Τα προτάγματα της μεγαλύτερης φιλοδοξίας και μιας νέας πολιτικής κλιματικής αλλαγής για την πραγματοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ειδικό ιστότοπο της ΕτΠ για την COP24

Επικοινωνία: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023