Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Πανδημία: η ΕτΠ υπογράφει σχέδιο δράσης με την ΠΟΥ και προειδοποιεί για τον κίνδυνο εδαφικού χάσματος ως προς τον εμβολιασμό  

Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες της ΕΕ εκφράζουν ανησυχία για τον ρυθμό διάθεσης των εμβολίων από την ΕΕ και ζητούν μεγαλύτερο συντονισμό και ισότιμη πρόσβαση για όλους τους Ευρωπαίους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) υπέγραψαν σήμερα σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των περιφερειακών και των τοπικών συστημάτων υγείας μέσω κοινής έρευνας και χάραξης πολιτικής. Το σχέδιο δράσης, το οποίο βασίζεται σε μακροχρόνια συνεργασία που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016, ανταποκρίνεται επίσης στην ανάγκη αντιμετώπισης ορισμένων βασικών προκλήσεων της πανδημίας με τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης στον τομέα της υγείας. Θα καταστήσει δυνατή τόσο την από κοινού αξιολόγηση της επιτόπιας αποτελεσματικότητας των πολιτικών υγείας όσο και την υπόδειξη δυνητικών διορθωτικών μέτρων για την καλύτερη ανταπόκριση των περιφερειακών και των τοπικών συστημάτων στις προκλήσεις της πανδημίας.

Σε ψήφισμα που συζητήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ ( #CoRplenary ), οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες της ΕΕ εξέφρασαν ανησυχία για τον ρυθμό της συντονισμένης από την ΕΕ διάθεσης των εμβολίων και ζήτησαν την κατάρτιση ευρωπαϊκού πίνακα για την παρακολούθηση της παραλαβής και της διανομής εμβολίων ανά περιφέρεια. Ειδικότερα, απέρριψαν τον εμβολιαστικό «εθνικισμό» με το σκεπτικό ότι αντιβαίνει στις αρχές της «αλληλεγγύης, της ενότητας και της αποτελεσματικότητας», καθώς και «στις αρχές της ίσης πρόσβασης στα εμβόλια για όλους τους πολίτες της ΕΕ».

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, δήλωσε: « Το σχέδιο δράσης που εγκαινιάζουμε σήμερα με την ΠΟΥ θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στις περιφέρειες, τους δήμους και τις κοινότητές μας. Εάν υπάρχει ένα δίδαγμα το οποίο αποκομίσαμε από τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αυτό είναι ότι ο ρόλος των περιφερειακών και των τοπικών αρχών είναι ζωτικός για την προετοιμασία, την αντιμετώπιση, τη διαχείριση και την ανάκαμψη από την κρίση».

Αναφερόμενος στην πορεία της εκστρατείας εμβολιασμού της ΕΕ, ο κ. Τζιτζικώστας πρόσθεσε: «Ο εμβολιασμός είναι καίριας σημασίας για την επανεκκίνηση των περιφερειακών και των τοπικών οικονομιών μας. Πρέπει να αποφύγουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ και εντός των κρατών μελών για την απόκτηση εμβολίων. Οποιοδήποτε «χάσμα εμβολιασμού» που θα επέτεινε τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών, των δήμων και των κοινοτήτων είναι απαράδεκτο· γι’ αυτό λοιπόν η ΕτΠ προκρίνει έναν ευρωπαϊκό πίνακα για την παρακολούθηση της παραλαβής και της διανομής εμβολίων σε περιφερειακό επίπεδο».

Λαμβάνοντας το λόγο κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Δρ Hans Henri P. Kluge , Περιφερειακός Διευθυντής τη ς Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την Ευρώπη, δήλωσε: « Οι τοπικές αρχές ανά την Ευρώπη βρέθηκαν και εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την ανάσχεση της πανδημίας. Οι δήμοι αποτελούν τον πυρήνα αυτής της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όχι μόνο όσον αφορά τη μετάδοση του ιού σε επίπεδο κοινότητας και χώρας, αλλά και ως σημεία υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και ως ταξιδιωτικοί και εμπορικοί κόμβοι. Οι δήμοι είναι το εγγύτερο στους πολίτες επίπεδο διακυβέρνησης και έχουν καθοριστική συμβολή στην ανταλλαγή εμπειριών και στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, ως πάροχοι υπηρεσιών και ως δομικά στοιχεία ενός βιώσιμου μέλλοντος».

Σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με την εκστρατεία εμβολιασμού κατά της πανδημίας COVID-19 .

Γενικές πληροφορίες

Επικοινωνία:

Michele Cercone

Εκπρόσωπος Τύπου του Προέδρου

Τηλ.: +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

Τηλ.: +32 473 85 47 59

David.French@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022