Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής συζήτησης σχετικά με ένα ψηφιακό και βιώσιμο μέλλον  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ECON συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ)

Τα μέλη της επιτροπής οικονομικής πολιτικής (ECON) της ΕτΠ υποστηρίζουν στο σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα «Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και η πράξη για τις ψηφιακές αγορές» τη θέσπιση πιο αυστηρού ρυθμιστικού καθεστώτος για τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες. Παρουσία εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, τα μέλη της επιτροπής ECON εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για το γεγονός ότι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών και η επίτευξή τους έως το 2030 δεν λαμβάνονται αρκετά δεόντως υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προκειμένου να ενθαρρύνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει την πολιτική της δέσμευση στο θέμα αυτό, τα μέλη ενέκριναν το σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα « Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030 ».

Η νομοθεσία που περιλαμβάνεται στη δέσμη μέτρων της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες προτείνει ισχυρότερη ρύθμιση των μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών οι οποίες επέφεραν ριζική αλλαγή των δομών, των κανόνων και του συσχετισμού δυνάμεων στις διαδικτυακές αγορές και το δημόσιο διάλογο. Η νέα νομοθετική πρόταση αποσκοπεί στην αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων σε ένα ψηφιακό περιβάλλον με ίσους όρους και στην αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης της παραπληροφόρησης καθιστώντας τις πλατφόρμες υπόλογες. Δεδομένου ότι πολλοί από τους τομείς στους οποίους οι διαδικτυακές πλατφόρμες διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο, όπως οι αστικές μεταφορές, η στέγαση και τα τουριστικά καταλύματα, ρυθμίζονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η εν λόγω γνωμοδότηση έχει ιδιαίτερη σημασία για την ΕτΠ. Η δέσμη μέτρων της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες περιλαμβάνει δύο νομοθετικές προτάσεις: την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες καθαυτή και την πράξη για τις ψηφιακές αγορές.

Η Ρόδη Κράτσα (EL/EPP), περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων και εισηγήτρια της γνωμοδότησης της ΕτΠ, δήλωσε τα εξής: « Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και η πράξη για τις ψηφιακές αγορές αποτελούν τους δύο κύριους πυλώνες της ευρωπαϊκής ψηφιακής στρατηγικής. Επιπλέον, θα αποτελέσουν το ολοκληρωμένο πλαίσιο που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία νέων ευκαιριών παροχής διασυνοριακών ψηφιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλους τους Ευρωπαίους. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης της γνωμοδότησης, συλλέξαμε και επεξεργαστήκαμε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών γνώμες και προτάσεις από όλους τους παράγοντες της αγοράς χωρίς υποχωρήσεις σε σημαντικά ζητήματα, όπως η προστασία των χρηστών και των καταναλωτών. »

Ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πράξη για τις ψηφιακές αγορές, Andreas Schwab (EPP/DE), συμμετείχε στη συζήτηση λέγοντας: « Επί σειρά ετών ορισμένοι μεγάλοι ψηφιακοί παράγοντες επιβάλλουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα στη «νέα γη της Επαγγελίας», όπως για παράδειγμα στις ψηφιακές αγορές: κατ’ αυτόν τον τρόπο έχουν επιβάλει τη θέση τους στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά χωρίς να υπάρχει κάποιος άλλος που να μπορεί να τους ανταγωνιστεί δίκαια. Ήρθε η ώρα να παρέμβει ο νομοθέτης της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει το αίτημα αυτό από το 2014 και, επιτέλους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τώρα τις δύο νομοθετικές της προτάσεις για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις ψηφιακές αγορές. Πρέπει να διασφαλίσουμε τον θεμιτό ανταγωνισμό, ούτως ώστε η ενιαία αγορά να αναπτυχθεί, να παρέχονται περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές και να ενισχυθεί η καινοτομία. Στόχος είναι η επίτευξη μιας ενιαίας αγοράς της ΕΕ όπου θα κυριαρχεί ο "πλουραλισμός" και οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού. »

Τα μέλη της επιτροπής ECON ενέκριναν επίσης το σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα «Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030» που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τη θέση των ΣΒΑ ως κατευθυντηρίων αρχών της πολιτικής της ΕΕ την επόμενη δεκαετία. Τα μέλη τάσσονται υπέρ των ΣΒΑ ως έκφραση των ευρωπαϊκών θεμελιωδών αξιών και της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Ο Ricardo Rio (PT/EPP), δήμαρχος Μπράγκα και εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ, δήλωσε τα εξής: « Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους συναδέλφους μου εκλεγμένους εκπροσώπους των δήμων και των περιφερειών για την ενσωμάτωση των ΣΒΑ στον πυρήνα των μακροπρόθεσμων στρατηγικών τους και των καθημερινών πολιτικών τους αποφάσεων. Ωστόσο, παρατηρήσαμε σταδιακή αποδυνάμωση του κεντρικού ρόλου των ΣΒΑ στο αφήγημα της ΕΕ. Ήρθε η στιγμή να ενισχυθούν οι ΣΒΑ και να επανενταχθούν στο επίκεντρο των οδηγιών και των πολιτικών της ΕΕ. Η παρούσα γνωμοδότηση είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας συνεργασίας με μια ποικιλόμορφη ομάδα ενδιαφερόμενων μερών και αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της ΕτΠ να υλοποιήσει την Ατζέντα 2030. »

Η Frances Fitzgerald (IE/EPP), αντιπρόεδρος της ομάδας του ΕΛΚ και μέλος της οικονομικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμμετείχε στη συζήτηση στην επιτροπή ECON και δήλωσε τα εξής: « Είναι ενθαρρυντική η φιλοδοξία που διατυπώνεται στο σχέδιο γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030. Η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως ενόσω συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε την κρίση της νόσου COVID-19 και να εργαζόμαστε για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Μέσω του Next Generation EU και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μας δίνεται τώρα μια ζωτική ευκαιρία για καλύτερη ανοικοδόμηση με την προαγωγή και την ενίσχυση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. »

Οι δύο γνωμοδοτήσεις αναμένεται να εγκριθούν κατά την επόμενη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ που θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου.

Επιπλέον, η επιτροπή ECON της ΕτΠ όρισε την Martine Pinville (FR/PES), περιφερειακή σύμβουλο Νέας Ακουιτανίας, εισηγήτρια της γνωμοδότησης πρωτοβουλίας με θέμα «Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και τον Tadeusz Truskolaski (PL/EA) , δήμαρχο Μπιαγουίστοκ, εισηγητή της έκθεσης επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2020.

Επικοινωνία:

Maximilian v. Klenze

Τηλ.: +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023