Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Εδαφική ανάλυση των ειδικών συστάσεων ανά χώρα για το 2019  

​​​​​​​Το 2019, 137 επιμέρους συστάσεις (δηλαδή μεμονωμένες συστάσεις που περιλαμβάνονται στις ευρύτερες ειδικές συστάσεις ανά χώρα όπως απαριθμούνται από την Επιτροπή) απευθύνονται άμεσα/έμμεσα σε τοπικές και περιφερειακές αρχές ή έχουν εδαφικό αντίκτυπο, από τις 120 που ήταν το 2018.

​Οι εν λόγω ΣΑΧ, τις οποίες αποκαλούμε «εδαφικού χαρακτήρα», αντιπροσωπεύουν το 62 % του συνόλου των ΣΑΧ. Αυτό και άλλα πορίσματα της εδαφικής ανάλυσης της ΕτΠ για το 2019 επιβεβαιώνουν τον καίριο ρόλο των πόλεων και των περιφερειών της ΕΕ στην υλοποίηση των ΣΑΧ, καθώς και στην ανάγκη συμμετοχής τους ως εταίρων στην εκπόνηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων.


Κοινοποίηση: