Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Εδαφική ανάλυση των ειδικών συστάσεων ανά χώρα για το 2019  

​​​​​​​Το 2019, 137 επιμέρους συστάσεις (δηλαδή μεμονωμένες συστάσεις που περιλαμβάνονται στις ευρύτερες ειδικές συστάσεις ανά χώρα όπως απαριθμούνται από την Επιτροπή) απευθύνονται άμεσα/έμμεσα σε τοπικές και περιφερειακές αρχές ή έχουν εδαφικό αντίκτυπο, από τις 120 που ήταν το 2018.

​Οι εν λόγω ΣΑΧ, τις οποίες αποκαλούμε «εδαφικού χαρακτήρα», αντιπροσωπεύουν το 62 % του συνόλου των ΣΑΧ. Αυτό και άλλα πορίσματα της εδαφικής ανάλυσης της ΕτΠ για το 2019 επιβεβαιώνουν τον καίριο ρόλο των πόλεων και των περιφερειών της ΕΕ στην υλοποίηση των ΣΑΧ, καθώς και στην ανάγκη συμμετοχής τους ως εταίρων στην εκπόνηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων.


Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EC-PROPOSAL-SGP-REACTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-22-23-SEPTEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
23.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-ELECTION-OF-NEW-COMMISSION-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Jaroslava Jermanová elected new chair of the commission for Economic Policy of the European Committee of the Regions
Jaroslava Jermanová elected new chair of the commission for Economic Policy of the European Committee of the Regions
22.09.2022