Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Εδαφική ανάλυση των ειδικών συστάσεων ανά χώρα για το 2019  

​​​​​​​Το 2019, 137 επιμέρους συστάσεις (δηλαδή μεμονωμένες συστάσεις που περιλαμβάνονται στις ευρύτερες ειδικές συστάσεις ανά χώρα όπως απαριθμούνται από την Επιτροπή) απευθύνονται άμεσα/έμμεσα σε τοπικές και περιφερειακές αρχές ή έχουν εδαφικό αντίκτυπο, από τις 120 που ήταν το 2018.

​Οι εν λόγω ΣΑΧ, τις οποίες αποκαλούμε «εδαφικού χαρακτήρα», αντιπροσωπεύουν το 62 % του συνόλου των ΣΑΧ. Αυτό και άλλα πορίσματα της εδαφικής ανάλυσης της ΕτΠ για το 2019 επιβεβαιώνουν τον καίριο ρόλο των πόλεων και των περιφερειών της ΕΕ στην υλοποίηση των ΣΑΧ, καθώς και στην ανάγκη συμμετοχής τους ως εταίρων στην εκπόνηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων.


Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022