Ειδήσεις  
ExtentedCQWP
Η ΕτΠ είναι έτοιμη να φέρει τη Διάσκεψη για το μέλλον της ΕΕ στις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά, με στόχο τη διαμόρφωση μιας καλύτερης Ευρώπη που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών
Η ΕτΠ είναι έτοιμη να φέρει τη Διάσκεψη για το μέλλον της ΕΕ στις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά, με στόχο τη διαμόρφωση μιας καλύτερης Ευρώπη που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών
Press release07.05.2021 | Future of Europe;Citizenship;
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες ενέκριναν ψήφισμα με θέμα τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (εφεξής «η Διάσκεψη») κατά την 144η σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ και συζήτησαν με τον Herman van Rompuy, πρώην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρόεδρο της νεοσυσταθείσας ομάδας υψηλού επιπέδου (ΟΥΕ) για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, σχετικά με την οπτική της ΕτΠ για το μέλλον της Ευρώπης και τη συμμετοχή της ΕτΠ στη Διάσκεψη. Η ΟΥΕ ―ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο με αποστολή την υποστήριξη της ΕτΠ― θα παράσχει στρατηγική πολιτική ανάλυση, εστιάζοντας στις προκλήσεις που τίθενται για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές. Η ΟΥΕ θα συνεργάζεται στενά με τα μέλη της ΕτΠ, ιδίως με τη Διάσκεψη των Προέδρων και τα μέλη της αντιπροσωπείας της ΕτΠ στη Διάσκεψη. 
Η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί στενότερα με τους δήμους και τις περιφέρειες σε θέματα υγείας
Η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί στενότερα με τους δήμους και τις περιφέρειες σε θέματα υγείας
Press release06.05.2021 | Consumer policy;Tourism;
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες τάχθηκαν υπέρ, αφενός, της ανάληψης σημαντικότερου ρόλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα υγείας και, αφετέρου, των σχεδίων της ΕΕ για τη διαφύλαξη της σταθερότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού κρίσιμων φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού. Ωστόσο, σε σειρά συστάσεων που εγκρίθηκαν κατά τη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στις 7-9 Μαΐου, οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες υποστηρίζουν επίσης πως τα σχέδια της Ένωσης για την ανθεκτικότητα απέναντι σε υγειονομικές κρίσεις υπονομεύονται από την ανεπαρκή προσοχή που επιδεικνύεται στη σημασία των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, οι οποίες αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο των συστημάτων υγείας στα δύο τρίτα των χωρών της ΕΕ. 
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες καλούν τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό António Costa να στηρίξει μια κοινωνικά δίκαιη ανάκαμψη της ΕΕ και να προωθήσει τη συμμετοχή των τοπικών αρχών στα εθνικά σχέδια
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες καλούν τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό António Costa να στηρίξει μια κοινωνικά δίκαιη ανάκαμψη της ΕΕ και να προωθήσει τη συμμετοχή των τοπικών αρχών στα εθνικά σχέδια
Press release05.05.2021 | Cohesion policy reform;Employment;Social economy;Social protection;
Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας António Costa απευθύνθηκε σήμερα στη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) προκειμένου να παρουσιάσει τις προτεραιότητες της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και να συζητήσει με τους εκπροσώπους των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ ενόψει της κοινωνικής συνόδου κορυφής που θα διεξαχθεί στο Πόρτο στο τέλος της εβδομάδας. Τα μέλη της ΕτΠ τόνισαν πως όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης πρέπει να συνεργαστούν για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και την εξασφάλιση δίκαιης ανάκαμψης από την κρίση COVID-19 σε όλη την Ευρώπη, με σεβασμό της αρχής της συνοχής ως θεμελιώδους αξίας της ΕΕ. Εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την έλλειψη αναφοράς στην περιφερειακή και την τοπική διάσταση στο σχέδιο της Δήλωσης του Πόρτο και ζήτησαν από την πορτογαλική Προεδρία να προωθήσει την πλήρη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην προετοιμασία και την υλοποίηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εγκαινιάζουν το Επιμελητήριο Εθνικών Πρεσβευτών του Συμφώνου των Δημάρχων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εγκαινιάζουν το Επιμελητήριο Εθνικών Πρεσβευτών του Συμφώνου των Δημάρχων
Press release21.04.2021 | Climate change policy;Environment policy;EU energy policy;Energy industry;
Το Σύμφωνο των Δημάρχων εγκαινιάστηκε το 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να στηρίξει τους δήμους και τις περιφέρειες στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2020. Το Σύμφωνο ενισχύει πλέον τον ρόλο του ευθυγραμμίζοντας τη δέσμευσή του για το κλίμα με τον στόχο της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, σε συνδυασμό με τη σύσταση νέου Επιμελητηρίου Εθνικών Πρεσβευτών για τη στήριξη της υλοποίησης του Συμφώνου σε κάθε κράτος μέλος. Το Σύμφωνο των Δημάρχων αριθμεί περισσότερους από 10.000 υπογράφοντες που λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη και οικονομική καθοδήγηση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχεδίων σχετικά με την ενέργεια και το κλίμα που συμβάλλουν στη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 1,5°C, την υψηλότερη φιλοδοξία της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. 
Οι δήμοι και οι περιφέρειες στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής συζήτησης σχετικά με ένα ψηφιακό και βιώσιμο μέλλον
Οι δήμοι και οι περιφέρειες στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής συζήτησης σχετικά με ένα ψηφιακό και βιώσιμο μέλλον
Press release20.04.2021 | Consumer policy;Internal market;Sustainable development;Biodiversity;Circular economy;Climate change policy;Green Deal;Digital agenda;Digital policy and connectivity;
Τα μέλη της επιτροπής οικονομικής πολιτικής (ECON) της ΕτΠ υποστηρίζουν στο σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα «Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και η πράξη για τις ψηφιακές αγορές» τη θέσπιση πιο αυστηρού ρυθμιστικού καθεστώτος για τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες. Παρουσία εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, τα μέλη της επιτροπής ECON εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για το γεγονός ότι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών και η επίτευξή τους έως το 2030 δεν λαμβάνονται αρκετά δεόντως υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προκειμένου να ενθαρρύνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει την πολιτική της δέσμευση στο θέμα αυτό, τα μέλη ενέκριναν το σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα « Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030 ». 
Το «Κύμα ανακαινίσεων» θα έχει καθοριστική σημασία για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της Ευρώπης
Το «Κύμα ανακαινίσεων» θα έχει καθοριστική σημασία για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της Ευρώπης
16.04.2021 | Climate change policy;Covenant of Mayors;Social economy;
Στη συνέντευξη αυτή, ο Enrico Rossi (IT/PES), δημοτικός σύμβουλος Σίνια (Φλωρεντία) και πρώην περιφερειάρχης Τοσκάνης (2010-2020), απάντησε σε έξι ερωτήσεις σχετικές με τη γνωμοδότηση που εκπόνησε με θέμα την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του «Κύματος ανακαινίσεων», την οποία ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) τον περασμένο Μάρτιο. Το «Κύμα ανακαινίσεων», το οποίο δρομολογήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί ορόσημο στον χάρτη πορείας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας . Καθότι τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη, η ανακαίνισή τους είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Με τη γνωμοδότηση που εκπόνησε ο Enrico Rossi, οι πόλεις και οι περιφέρειες ζητούν την αναθεώρηση των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, πιο ελαστικούς δημοσιονομικούς κανόνες για τη μεγιστοποίηση των επενδύσεων και των ανακαινίσεων, υποεθνικούς στόχους για την ανακαίνιση των κτιρίων και την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα έργα ανακαίνισης. Η ΕτΠ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις υπέγραψαν σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση της ανακαίνισης και της απαλλαγής του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές. 
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες συμπράττουν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ίδρυμα Bertelsmann για την προώθηση δράσεων σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες συμπράττουν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ίδρυμα Bertelsmann για την προώθηση δράσεων σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης
Press release30.03.2021 | Citizenship;Fundamental rights and rule of law;Future of Europe;
Τα μέλη της επιτροπής «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» (CIVEX) της ΕτΠ εξέτασαν με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Antonio Tajani και Helmut Scholz, δυνητικούς τρόπους συμμετοχής του ενός εκατομμυρίου τοπικών και περιφερειακών πολιτικών σε έργα και πρωτοβουλίες που μπορούν να φέρουν την Ευρώπη εγγύτερα στους πολίτες και να συμβάλουν στην επιτυχία της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Ζήτησαν, ειδικότερα, τη συμμετοχή των μελών της ΕτΠ στο πιλοτικό έργο «Οικοδόμηση της Ευρώπης μαζί με τις τοπικές οντότητες» (BELE) που εγκαινιάστηκε από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Δράση για το κλίμα: ‎ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και ο συνασπισμός «Under2 Coalition» ‎ υπογράφουν σχέδιο δράσης
Δράση για το κλίμα: ‎ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και ο συνασπισμός «Under2 Coalition» ‎ υπογράφουν σχέδιο δράσης
Press release29.03.2021 | Climate change policy;Environment policy;
Το κοινό σχέδιο δράσης 2021-2022 που υπογράφηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και τον συνασπισμό «Under2 Coalition» θα ενισχύσει τη συνεργασία με στόχο την προώθηση της δράσης για το κλίμα σε περιφερειακό επίπεδο, θα διευρύνει περαιτέρω τη διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση στοιχείων όσον αφορά το κλίμα και θα ενδυναμώσει την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Πρωταρχικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι, κατά την ανάκαμψη από τη νόσο COVID-19, θα δοθεί μεγαλύτερη ώθηση στο πρόγραμμα δράσης για το κλίμα με τη βελτίωση της περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας ενόψει της καλύτερης αντιμετώπισης μελλοντικών κρίσεων. 
Οι αγροτικές περιοχές δεν πρέπει να αφεθούν στο περιθώριο των σχεδίων ανάκαμψης
Οι αγροτικές περιοχές δεν πρέπει να αφεθούν στο περιθώριο των σχεδίων ανάκαμψης
Press release26.03.2021 | Green Deal;
Κατά την έναρξη της Εβδομάδας Αγροτικού Οράματος (Rural Vision Week), τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) εξέφρασαν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο να μην ωφεληθούν επαρκώς οι αγροτικές περιοχές από τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπούν στην ανασυγκρότηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής Ευρώπης μετά τη νόσο COVID-19. Η ακόλουθη δήλωση, την οποία ενέκριναν τα μέλη κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής «Φυσικοί πόροι» (NAT) της ΕτΠ, υποστηρίζεται από τη διακομματική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές και έξυπνα χωριά», η οποία απορρίπτει σθεναρά οποιοδήποτε σχέδιο δεν ακολουθεί την αρχή της εταιρικής σχέσης και δεν περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές στην εκπόνησή του. 
Σχετικές πληροφορίες
International Cooperation