Εθνικές αντιπροσωπείες 

Περιεχόμενα

Οι εθνικές αντιπροσωπείες συνίστανται από μέλη της ΕτΠ από κάθε μία από τις 27 χώρες της ΕΕ. Αντικατοπτρίζουν τη συνολική πολιτική, γεωγραφική και τοπική/περιφερειακή ισορροπία κάθε κράτους μέλους.

Τα μέλη της ΕτΠ ορίζονται επισήμως από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν πρότασης των κρατών μελών.

Όλοι μαζί, συγκροτούν μια συνέλευση με 329 μέλη, η οποία συνεδριάζει στις Βρυξέλλες ορισμένες φορές ετησίως προκειμένου να εξετάσει τις πολιτικές προτεραιότητες και να υιοθετήσει γνωμοδοτήσεις σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Κάθε εθνική αντιπροσωπεία εκλέγει έναν πρόεδρο και ορίζει έναν συντονιστή. Ρόλος των συντονιστών είναι να λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ της διοίκησης της ΕτΠ και των μελών της εθνικής αντιπροσωπείας τους.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών έχει παρασχεθεί από τους συντονιστές των εθνικών αντιπροσωπειών.

Η Επιτροπή των Περιφερειών δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχουν.

Κοινοποίηση:
 
Back to top