Susana DÍAZ PACHECO

 Susana DÍAZ PACHECO

Πολιτική ομάδα

PES (Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα)

Επιτροπές

  • COTER (επιτροπή «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ»)
  • NAT (επιτροπή «Φυσικοί πόροι»)

Εκπροσωπούμενη χώρα

Ισπανία

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Επικοινωνία