Anthony Gerard BUCHANAN

 Anthony Gerard BUCHANAN

Πολιτική ομάδα

EA (Ευρωπαϊκή Συμμαχία)

Επιτροπές

  • NAT (επιτροπή «Φυσικοί πόροι»)
  • SEDEC (επιτροπής «Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα και πολιτισμός»)

Εκπροσωπούμενη χώρα

United Kingdom

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Επικοινωνία