André VAN DE NADORT

 André VAN DE NADORT

Πολιτική ομάδα

PES (Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα)

Επιτροπές

  • ECON (επιτροπή «Οικονομική Πολιτική»)
  • ENVE (επιτροπή «Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια»)

Εκπροσωπούμενη χώρα

Κάτω Χώρες

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Επικοινωνία