Konstantinos SIMITSIS

 Konstantinos SIMITSIS

Πολιτική ομάδα

PES (Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα)

Εκπροσωπούμενη χώρα

Ελλάδα

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Επικοινωνία

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 
Περιεχόμενα

Γνωμοδοτήσεις

Εγκριθείσες γνωμοδοτήσεις