Konstantinos SIMITSIS

 Konstantinos SIMITSIS

Πολιτική ομάδα

PES (Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα)

Εκπροσωπούμενη χώρα

Ελλάδα

Εκπροσωπούμενη περιφέρεια

Anatoliki Makedonia-Thraki

Η θητεία του εν λόγω μέλους έχει λήξει

Οι πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι πλέον έγκυρες

Επικοινωνία

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 
Περιεχόμενα

Γνωμοδοτήσεις

Εγκριθείσες γνωμοδοτήσεις