Jean-François ISTASSE

 Jean-François ISTASSE

Πολιτική ομάδα

PES (Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα)

Εκπροσωπούμενη χώρα

Βέλγιο

Εκπροσωπούμενη περιφέρεια

Region Wallonne

Η θητεία του εν λόγω μέλους έχει λήξει

Οι πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι πλέον έγκυρες

Επικοινωνία