Bartolomeus (Bart) SOMERS

 Bartolomeus (Bart) SOMERS

Πολιτική ομάδα

Renew Europe

Επιτροπές

  • CIVEX (επιτροπή «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις»)
  • ENVE (επιτροπή «Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια»)

Εκπροσωπούμενη χώρα

Βέλγιο

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Επικοινωνία