Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών  

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών (#EURegionsWeek) αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση σχετικά με την περιφερειακή πολιτική. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας τετραήμερης εκδήλωσης, οι δήμοι και οι περιφέρειες προβάλλουν την ικανότητά τους να συνεισφέρουν στην επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, να εφαρμόζουν την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποδεικνύουν τη σημασία του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου για την εύρυθμη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.

Από την πρώτη έκδοσή της, η εκδήλωση έχει εξελιχθεί σε μοναδική πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης, στην οποία συμμετέχουν δήμοι και περιφέρειες από ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών τους εκπροσώπων, αξιωματούχων, εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκών. Η EURegionsWeek έχει συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη προβολή του τρόπου με τον οποίο οι δήμοι και οι περιφέρειες αξιοποιούν τα κονδύλια της ΕΕ για να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών.​

Τι ακριβώς συμβαίνει;

Τον Οκτώβριο, περισσότεροι από 10 000 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων πάνω από 1 000 ομιλητές από ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και πέραν αυτής, θα συμμετάσχουν σε εκτεταμένο πρόγραμμα συνεδριάσεων, εκθέσεων και εκδηλώσεων δικτύωσης με θέμα την περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη. Κάθε χρόνο, οι διοργανωτές προσαρμόζουν το πρόγραμμα στο εκάστοτε ειδικό πλαίσιο του θεματολογίου της ΕΕ. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

Προς τι μια «εβδομάδα» των Δήμων και των Περιφερειών;

Οι δήμοι και οι περιφέρειες συμμετέχουν στον σχεδιασμό των περισσότερων πολιτικών της ΕΕ. Οι υποεθνικές δημόσιες αρχές της ΕΕ έχουν την ευθύνη του ενός τρίτου των δημοσίων δαπανών (2 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως), καθώς και των δύο τρίτων των δημοσίων επενδύσεων (περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ), που συχνά πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ.

Πώς ξεκίνησε;

Το 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η συνέλευση των τοπικών και των περιφερειακών εκπροσώπων της ΕΕ, προσκάλεσε τοπικές και περιφερειακές αντιπροσωπείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με έδρα τις Βρυξέλλες να ανοίξουν ταυτόχρονα τις πόρτες τους στους επισκέπτες, στο πλαίσιο κοινών «Ημερών ελεύθερης προσέλευσης». Με την πάροδο των ετών, η πρωτοβουλία μετατράπηκε σε σημαντική ετήσια εκδήλωση με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων φορέων. Το 2016, μετονομάστηκε από «Ημέρες ελεύθερης προσέλευσης» σε «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών». Αυτό έγινε για να μην συγχέεται με τις ετήσιες εκδηλώσεις «Ανοιχτές πόρτες»/«Ημέρα ελεύθερης προσέλευσης» που διοργανώνονται κάθε Μάιο, κοντά στην «Ημέρα της Ευρώπης», στις Βρυξέλλες, από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και με παρόμοιες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη μέλη, με την ίδια ευκαιρία.

Ποιοι είναι οι διοργανωτές;

Την εκδήλωση «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών» διοργανώνουν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ REGIO). Οι διοργανωτές δημοσιεύουν πρόσκληση για την υποβολή αίτησης συμμετοχής εταίρων στις αρχές του έτους, συνήθως τον Ιανουάριο. Σε συνέχεια της πρόσκλησης, επιλέγονται εταίροι από ολόκληρη την Ευρώπη: περιφέρειες και δήμοι —κατά κανόνα ομαδοποιημένοι σε θεματικούς ομίλους που τους απασχολούν κοινά ζητήματα («περιφερειακές συμπράξεις»)—, επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διεθνείς ή πανεπιστημιακές οργανώσεις. Οι εταίροι καλούνται να διοργανώσουν σεμινάρια για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία συχνά σχετίζονται με την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ.

Πώς είναι διαρθρωμένο το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με άξονα ένα βασικό σύνθημα και μια σειρά σχετικών θεμάτων. Οι συνεδρίες διοργανώνονται από τρεις κατηγορίες εταίρων: 1) περιφέρειες ή δήμους 2) θεσμικούς εταίρους της ΕΕ και 3) επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τοπικές και ευρωπαϊκές ενώσεις. Από το 2020 και προκειμένου να προσαρμοστεί στην πανδημία COVID-19, η EURegionsWeek μετατράπηκε σε ψηφιακή εκδήλωση, με διαδικτυακές συνεδρίες εργασίας και ευκαιρίες δικτύωσης για τους εταίρους και τους συμμετέχοντες.

Ποιοι συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών;

Το ακροατήριο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την περιφερειακή και την αστική πολιτική, άρα πρόκειται κυρίως για εκπροσώπους αρχών του τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και ενωσιακού επιπέδου. Ο τυπικός συμμετέχων προέρχεται από κάποια περιφερειακή ή τοπική αρχή και συμμετέχει για πρώτη φορά.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών;

Ο αντίκτυπος της εκδήλωσης αξιολογείται συστηματικά από τότε που ξεκίνησε. Οι συμμετέχοντες έχουν επισημάνει ειδικότερα ότι θεωρούν σημαντική για την επαγγελματική διαχείριση από μέρους τους των πόρων της ΕΕ, τη χρήσιμη πληροφόρηση που τους παρέχεται από τα όργανα της ΕΕ και τη δικτύωση με συναδέλφους από άλλες χώρες. Η σημασία της εκδήλωσης αποδεικνύεται, εξάλλου, και από τη σημαντική προβολή της στα μέσα ενημέρωσης. Εδώ και χρόνια, έως και 300 δημοσιογράφοι του Τύπου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης από όλη την Ευρώπη έρχονται στις Βρυξέλλες για να καλύψουν την εκδήλωση.

Πώς θα υποβάλετε αίτηση συμμετοχής ως εταίρος;

Οι αιτήσεις εν γένει ανοίγουν στα τέλη Ιανουαρίου κάθε χρόνου. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών, στην ενότητα «εταίροι», για περισσότερες πληροφορίες για την αίτηση συμμετοχής.

Πώς θα υποβάλετε αίτηση συμμετοχής ως συμμετέχων;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής ως συμμετέχων στην εκδήλωση, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών. ΟΙ εγγραφές ανοίγουν το καλοκαίρι.

Πώς θα εγγραφείτε για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο;

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών.


Κοινοποίηση:
Σχετικές πληροφορίες