Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Working Group on Relations with Turkey  

The next Working Group Turkey will take place in Edirne on 27 November, the participants will be discussing the benefits that territorial cooperation and, in particular, cross border cooperation can bring to the citizens living in border areas and how it  helps to improve good neighborly relations.

Edirne is located at the border with Bulgaria and Greece and fully profits of the European Commission programme for cross-border cooperation with Bulgaria which has a budget of 25.2 million euro allocated.​


Contact:
Contact Person: CIVEX secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, CIVEX Commission, The city of Edirne, Turkey
Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες