Διασκέψεις Κορυφής των Περιφερειών και των Πόλεων 

Περιεχόμενα

Κάθε δύο χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) διοργανώνει τη Διάσκεψη Κορυφής των Περιφερειών και των Πόλεων. Αυτές οι διασκέψεις κορυφής παρέχουν στους αιρετούς εκπροσώπους των περιφερειακών και των τοπικών αρχών την ευκαιρία να συζητήσουν τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

6th European Summit of Regions and Cities

6th European Summit of Regions and Cities

5th European Summit of Regions and Cities

5th European Summit of Regions and Cities

4th European Summit of Regions and Cities

4th European Summit of Regions and Cities

3rd European Summit of Regions and Cities

3rd European Summit of Regions and Cities

Έγγραφα

 • Το «Μανιφέστο της Μασσαλίας» των τοπικών και περιφερειακών ηγετών «Η Ευρώπη έχει ως αφετηρία τις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά της»

  Διαθέσιμες γλώσσες (23)
  1. English(114.39 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   The Marseille Manifesto of local and regional leaders
  2. français(123.75 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Le manifeste de Marseille des responsables politiques locaux et régionaux: «L’Europe commence dans ses propres régions, ses propres villes et ses propres villages»
  3. български(118.81 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Манифестът от Марсилия на местните и регионалните лидери: „Европа започва в нейните региони, градове и села“
  4. Čeština(116.55 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Marseilleský manifest místních a regionálních představitelů „Evropa začíná v regionech, městech a obcích“
  5. dansk(115.17 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Lokale og regionale lederes Marseillemanifest: "Europa begynder i regioner, byer og landsbyer"
  6. Deutsch(117.63 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Manifest von Marseille der Kommunal- und Regionalpolitiker: „Europa beginnt in den Regionen, Städten und Gemeinden“
  7. español(121.15 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   El manifiesto de Marsella de los líderes regionales y locales: «Europa empieza en sus regiones, ciudades y pueblos»
  8. eesti(120.02 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Kohalike ja piirkondlike juhtide Marseille’ manifest „Euroopa saab alguse oma piirkondadest, linnadest ja küladest“
  9. suomi(113.43 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Paikallis- ja aluepäättäjien Marseillen manifesti ”Eurooppa alkaa sen alueilta, kunnista ja kylistä”
  10. Gaeilge(121.09 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Forógra Marseille ó cheannairí áitiúla agus réigiúnacha: ‘Is sna réigiúin, sna cathracha agus sna sráidbhailte a thosaíonn an Eoraip’
  11. hrvatski(120.46 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Marsejski manifest lokalnih i regionalnih čelnika i čelnica: „Europa počinje u svojim regijama, gradovima i selima”
  12. magyar(123.3 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   A helyi és regionális vezetők marseille-i nyilatkozata: „Európa a régióiban, városaiban és falvaiban kezdődik”
  13. italiano(120.98 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Il "Manifesto di Marsiglia" dei leader locali e regionali: "L'Europa comincia nelle regioni, nelle città e nei piccoli comuni"
  14. lietuvių(121.34 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”
  15. latviešu(120.76 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”
  16. Malti(117.13 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Il-Manifest ta’ Marsilja tal-mexxejja lokali u reġjonali: “L-Ewropa tibda fir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħha”
  17. Nederlands(114.98 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Het Manifest van Marseille van lokale en regionale leiders: “Europa begint in zijn regio’s, steden en dorpen”
  18. polski(123.09 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Manifest z Marsylii przywódców lokalnych i regionalnych: „Europa zaczyna się w regionach, miastach i wsiach”
  19. português(122.33 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Manifesto de Marselha dos dirigentes locais e regionais: «A Europa começa nas suas regiões, municípios e aldeias»
  20. română(121.49 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Manifestul de la Marsilia al liderilor locali și regionali: „Europa începe în regiunile, orașele și satele sale”
  21. slovenčina(123.18 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Marseillský manifest miestnych a regionálnych lídrov: „Európa sa začína v jej regiónoch, mestách a obciach“
  22. slovenščina(119.78 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Marsejski manifest lokalnih in regionalnih voditeljev: „Evropa se začne v regijah, mestih in vaseh“
  23. svenska(121.35 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
   De lokala och regionala ledarnas Marseillemanifest: ”Europa börjar i regionerna, städerna och byarna”
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.
Κοινοποίηση:
 
Back to top