Διασκέψεις Κορυφής των Περιφερειών και των Πόλεων  

Κάθε δύο χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) διοργανώνει τη Διάσκεψη Κορυφής των Περιφερειών και των Πόλεων. Αυτές οι διασκέψεις κορυφής παρέχουν στους αιρετούς εκπροσώπους των περιφερειακών και των τοπικών αρχών την ευκαιρία να συζητήσουν τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

9th European Summit of Regions and Cities

9th European Summit of Regions and Cities

8th European Summit of Regions and Cities

8th European Summit of Regions and Cities

6th European Summit of Regions and Cities

6th European Summit of Regions and Cities

5th European Summit of Regions and Cities

5th European Summit of Regions and Cities

4th European Summit of Regions and Cities

4th European Summit of Regions and Cities

3rd European Summit of Regions and Cities

3rd European Summit of Regions and Cities
Κοινοποίηση:
Δήλωση του Βουκουρεστίου