Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
5th SEDEC commission meeting - Interactio - remote  

​​​​

​​​The 5th SEDEC Commissi​on meeting (mandate VII) will take place on 25 November 2020 from 11:00 to 18:00 online via Interactio.​


​The meeting agenda includes:

  • Debate with Mariya Gabriel, European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, on the Joint Action Plan drafted by the CoR in cooperation with DG RTD, JRC and DG EAC; the new Knowledge Exchange Platform (KEP), the European Research Area (ERA), and Science meets Regions;
  • Exchange of views with Director-General Joost Korte, DG Employment and Social Affairs and Inclusion.


The following four opinions are scheduled for first discussion and adoption:​

  • Opinion on the European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience, Rapporteur: Csaba BORBOLY (RO/EPP)  
  • Opinion on Youth Employment Support: a Bridge to Jobs for the Next Generation, Rapporteur: Romy KARIER (LU/EPP)
  • Opinion on the Restart of Cultural and Creative Sectors, Rapporteur: Giuseppe VARACALLI (IT/Renew E.)
  • Opinion on A new ERA for Research and Innovation, Rapporteur: Christophe CLERGEAU (FR/PES)

(Voting on the amendments and on the 4 opinions in their entirety will be done on 26 and 27 November, respectively)

 

There will be an Exchange of views on 3 opinions:

  • ​Opinion on A Union of Equality: EU Action Plan against racism 2020-2025, Rapporteur: Yoomi RENSTRÖM (SE/PES)
  • Opinion on Digital Education Action Plan 2021-2027, Rapporteur: Gillian COUGHLAN (IE/Renew E.)
  • Opinion on Achieving the European Education Area by 2025, Rapporteur: Emil BOC (RO/EPP)


Contact:
Contact Person: SEDEC Secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, SEDEC Commission
Σχετικές πληροφορίες
Hμερήσια διάταξη της 5ης συνεδρίασης της επιτροπής SEDEC
Κοινό έγγραφο ΕτΠ - ΓΔ EMPL: Τομείς ενισχυμένης συνεργασίας
Συνέχεια που δόθηκε στις γνωμοδοτήσεις - συνεδρίαση της επιτροπής SEDEC στις 25 Νοεμβρίου 2022
Ανανεωμένη Πλατφόρμα Ανταλλαγής Γνώσεων (ΠΑΓ 2.0) Πρόγραμμα εργασίας 2020-2021
Πρακτικά της 4ης (υβριδικής - μέσω Interactio) συνεδρίασης της SEDEC στις 1 Οκτωβρίου 2020
Πρόγραμμα τρεχουσών εργασιών της επιτροπής SEDEC - συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου 2020
Πρακτικός οδηγός για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία στη συνεδρίαση της επιτροπής SEDEC της 15ης Νοεμβρίου
PGDG 1-21 AMC - Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα
Voting list AMC - European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience