Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
2nd SEDEC Commission Meeting  

​​​​​The 2nd SEDEC commission meeting of the 7th Mandate will take place on 24 February 2020 from 11:00 to 17:30 at the European Committee of the Regions in Brussels, room JDE 52.

During the meeting the Commission members are going to discuss and endorse the draft Work Programme for 2020, as well as the contribution of the SEDEC commission to the 2019 Impact Report.

One draft opinion is scheduled for discussion and adoption: Demographic change: proposals on measuring and tackling its negative effects in EU regions, Rapporteur  János Ádám KARÁCSONY (HU/EPP).

The Director General of DG-EMPL Joost Korte will make a speech about the recent communication on A strong Social Europe for Just Transitions, proposing actions and as the communication is meant as a road map for an Action Plan to implement the European Pillar of Social Rights. As stated in the communication, the European Commission welcomes and encourages feedback and proposals in order to formulate the Action Plan (submission can be done until November 30, 2020).

In addition, there will be an exchange of views on the opinion on Regional Innovation Scoreboard and its impact in regional place-based policies, Rapporteur Mikel IRUJO AMEZAGA (ES/EA), and a presentation by the European Local Inclusion and Social Action Network (ELISAN).


 


Contact:
Contact Person: SEDEC Secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, SEDEC Commission
Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της επιτροπής SEDEC στις 24 Φεβρουαρίου 2020
Συμβολή της επιτροπής SEDEC στην έκθεση αντικτύπου για το 2019
Συνέχεια που δόθηκε στις γνωμοδοτήσεις - Συνεδρίαση της επιτροπής SEDEC στις 24 Φεβρουαρίου 2020
Πρόγραμμα τρεχουσών εργασιών - Συνεδρίαση της επιτροπής SEDEC στις 24 Φεβρουαρίου 2020
Πρόγραμμα εργασίας της επιτροπής SEDEC 2020
PGDG 1- 39 - Δημογραφικές μεταβολές: προτάσεις για τον υπολογισμό και την αντιμετώπιση των αρνητικών τους επιπτώσεων στις περιφέρειες της ΕΕ
Συγχωνευθείσες τροπολογίες (AMC & AMRC) - Δημογραφικές μεταβολές: προτάσεις για τον υπολογισμό και την αντιμετώπιση των αρνητικών τους επιπτώσεων στις περιφέρειες της ΕΕ
AMRC - Δημογραφικές μεταβολές: προτάσεις για τον υπολογισμό και την αντιμετώπιση των αρνητικών τους επιπτώσεων στις περιφέρειες της ΕΕ
Related events

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/DEMOGRAPHY-EU-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-02.ASPX

The demography of EU regions: Why more babies and migrants will not stop the EU population from shrinking
The demography of EU regions: Why more babies and migrants will not stop the EU population from shrinking

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/SEDEC-SC-REGIONAL-INNOVATION-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-02.ASPX

SEDEC - Stakeholders' consultation on "Regional Innovation Scoreboard and its impact in regional place-based policies"
SEDEC - Stakeholders' consultation on "Regional Innovation Scoreboard and its impact in regional place-based policies"

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-02.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-02.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/SEDEC-SC-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-02.ASPX

SEDEC - Stakeholders' consultation on "Demographic change: proposals on measuring and tackling its negative effects in the EU regions"
SEDEC - Stakeholders' consultation on "Demographic change: proposals on measuring and tackling its negative effects in the EU regions"

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/CONFERENCE-ON-BEST-IN-CLASS-DEPOSIT-RETURN-SYSTEMS-(DRS)-FOR-SINGLE-USE-BEVERAGE-PACKAGING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-02.ASPX

Conference on Best in Class Deposit Return Systems (DRS) for Single-Use Beverage Packaging
Conference on Best in Class Deposit Return Systems (DRS) for Single-Use Beverage Packaging