Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Constitutive meeting of the SEDEC Commission  

​​​​​​​​​​​​The SEDEC Commission constitutive meeting (mandate VII) took place on Thursday ​13 February 2020 from 12:00 to 13:00 in the European Committee of the Regions in Brussels, room JDE 52.​


Contact:
Contact Person: SEDEC Secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, SEDEC Commission
Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων των επιτροπών: εναρκτήρια συνεδρίαση 13 Φεβρουαρίου 2020
ΣΗΜΕΙΟ 5 - Παραρτήματα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020
Πρακτικά της 1ης συνεδρίασης της επιτροπής SEDEC - 13 Φεβρουαρίου 2020