Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
25th SEDEC Commission Meeting  

​​​​The 25th SEDEC Commission meeting will take place on 30 September 2019 from 11:00 to 18:30 in the European Committee of the Regions in Brussels, room JDE 52. 

The agenda foresees in the first place the election of the new SEDEC Chair (and potentially of the 1st and 2nd Vice-Chairs).

During the meeting the draft opinion on Platform work – l​​ocal and regional regulatory challenges, Rapporteur Dimitrios Birmpas (EL/PES), is scheduled for discussion and adoption.   

Four presentations are to be given on the following topics: the social agenda of the new European Commission, cultural best practices of Salzburg, an Erasmus+ project from Spain, and open science opportunities for LRAs.

Furthermore, the SEDEC Commission will decide on next year's external activities. 


Contact:
Organizer: SEDEC Secretariat
Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες