Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
14th SEDEC Commission Meeting  
 
The CoR Commission for Social Policy, Education, Employment, Research and Culture (SEDEC) will hold its 14th  meeting on 8 June 2017.
 
The SEDEC members will discuss and adopt three opinions:
• Coordination of Social Security Systems (Ulrike HILLER (DE/PES))
• Building a European Data Economy (Kieran MCCARTHY (IE/EA)
• Local and Regional Dimension of Horizon 2020 and the New Framework Programme for Research and Innovation (Christophe CLERGEAU (FR/PES)
 
A general exploratory debate will be held on the opinion on the European Pillar of Social Rights and reflection paper on the social dimension of Europe, Rapporteur general Mauro D'ATTIS (EPP/IT).

A debate on severe exploitation of workers will also take place during the meeting.
 

Contact:
Organizer: SEDEC Secretariat
Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες