Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
UPDATE: Düsseldorf RegHub conference goes virtual – Sixth RegHub workshop  

​​​​​Due to the Covid-19 circumstances, the RegHub workshop, which was planned to be hosted alongside the CoR External Bureau meeting in Düsseldorf, Germany, will be fully virtually. The members of the RegHub network will discuss the evaluation of the pilot project and its future role in the European Commission's Fit for Future Platform​ as well as follow-up ongoing consultations.​

#RegHub

#F4F

#EfficientEU


 ​


Contact:
Contact Person: Rainer Steffens
Organizer: European Committee of the Regions
Κοινοποίηση: