Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Fourth #RegHub workshop  

​​Not long to go before we meet for the 4th workshop in Brussels.​ On the first day we will focus on better regulation and the cross-border healthcare consultation, as well as the upcoming state aid consultation. The evening reception on 3 March will be kindly hosted by the House of the Dutch Provinces.

The second day will be dedicated to intensive discussion about the way ahead and RegHub 2.0. Thanks to the delegation of Catalonia to the EU, we will have the opportunity to discuss the future of our network in the Catalonian Delegation offices.


Contact:
Contact Person: Rainer Steffens
Organizer: ECON Secretariat
Κοινοποίηση: