Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Youth and Rural Areas - Challenges and Perspectives  

​​On 28th April 2022, a CoR-supported local dialogue will take place in Carinthia, Austria. The Bad St Leonhard Agricultural college will host a discussion focused on the challeges for youth in rural areas: how to increase opportunities for training and employment and prevent a demographic exodus from rural regions. CoR Member and Deputy Mayor of Kuchl, Carmen Kieffer, will attend as well as the CoR's Christian Gsodam​ to offer points of reflection in discussions with students. 

The full agenda of the event is available on this page.  


Contact:
Contact Person: Johannes Maier
Κοινοποίηση :