Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Europe Day 2022 - Open Doors Day  

The European Committee of the Regions (Jacques Delors building - Rue Belliard 99-101 - Brussels) opened its doors on Saturday 7 May 2022 from 10:00 to 18:00 (last entry is at 17:30).

Visitors could learn more about the institution that represents regions and cities in the EU and get more information on how the Ukraine crisis is addressed at local and regional level.


Legal notice​


Contact:
Organizer: European Committee of the Regions
Κοινοποίηση: