Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Fully remote (Interactio) 5th ECON Commission meeting  

​​The 5th ECON Commission meeting will take place online only (via Interactio) on Thurday 19 November 2020 from 15:00 to 16:30 and from 17:00 to 18:30.


Contact:
Contact Person: ECON secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, ECON Commission
Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Ημερήσια διάταξη
Πρώτη συζήτηση σχετικά με τον θεματικό σχεδιασμό και το πρόγραμμα εργασίας της επιτροπής ECON για το 2021
Συνέχεια που δόθηκε στις γνωμοδοτήσεις
Πρόγραμμα τρεχουσών εργασιών
Πρακτικός οδηγός για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία
Προτάσεις για εξωτερικές δραστηριότητες το 2021
Σχέδιο δράσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες
Επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής
  Related events

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/CHALLENGES-BORDER-REGIONS.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-05.ASPX

  Invitation: Life in Border Regions – Tackling the challenges
  Invitation: Life in Border Regions – Tackling the challenges

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/VOLUNTARY-REVIEWS.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-05.ASPX

  Localizing the SDGs 2.0. – Voluntary Local Reviews and the EU Voluntary Review
  Localizing the SDGs 2.0. – Voluntary Local Reviews and the EU Voluntary Review

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-05.ASPX

  Stakeholder consultation on " Legislative Framework for Sustainable Food Systems"
  Stakeholder consultation on " Legislative Framework for Sustainable Food Systems"

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/1ST-POLITICAL-MEETING-AUTOMOTIVEREGIONSALLIANCE-.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-05.ASPX

  1st political meeting of the Automotive Regions Alliance
  1st political meeting of the Automotive Regions Alliance

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-05.ASPX

  Online Stakeholder Consultation on the Progress of the Sustainable Development Goals
  Online Stakeholder Consultation on the Progress of the Sustainable Development Goals