Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Fully remote (Interactio) 5th ECON Commission meeting  

​​The 5th ECON Commission meeting will take place online only (via Interactio) on Thurday 19 November 2020 from 15:00 to 16:30 and from 17:00 to 18:30.


Contact:
Contact Person: ECON secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, ECON Commission
Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Πρώτη συζήτηση σχετικά με τον θεματικό σχεδιασμό και το πρόγραμμα εργασίας της επιτροπής ECON για το 2021
Συνέχεια που δόθηκε στις γνωμοδοτήσεις
Πρόγραμμα τρεχουσών εργασιών
Πρακτικός οδηγός για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία
Προτάσεις για εξωτερικές δραστηριότητες το 2021
Σχέδιο δράσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες
Επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής
  Related events

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/FORUM-CITIES-REGIONS-INTERNATIONAL-PARTNERSHIPS-2023.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-05.ASPX

  Forum "Cities and Regions for International Partnerships" 2023
  Forum "Cities and Regions for International Partnerships" 2023

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/STARS-AND-RESTARTSMES-PROJECTS-CLOSING-CONFERENCE.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-05.ASPX

  STARS and ReStartSMEs Projects - Closing conference
  STARS and ReStartSMEs Projects - Closing conference

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/LAUNCH-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-05.ASPX

  Launch of the European Semiconductor Regions Alliance
  Launch of the European Semiconductor Regions Alliance

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/FUTURE-OF-THE-EUROPEAN-COMESTICS-INDUSTRY.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-05.ASPX

  Conference on the Future of the European Comestics Industry
  Conference on the Future of the European Comestics Industry

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/SVEREG-2023.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-05.ASPX

  Svereg conference 2023
  Svereg conference 2023