Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Hybrid 3rd ECON Commission Meeting (via Interactio and on site)  

​​​​​​​​The 3rd ECON Commission meeting will take place on Tuesday ​23 June 2020 from 15:30 to 17:30 at the European Committee of the Regions, Rue Belliard 99-101, Brussels room JDE 52.

In light of the current Covid-19 situation, the meeting will be held in a hybrid mode, i.e. participation will be possible either remotely or onsite.

Given the limited capacity of room JDE 52 and the need to respect social distancing rules, only members will be allowed in the room. ​​​External visitors have no access to the CoR buildings.

Please refer to the meeting documents.Contact:
Contact Person: ECON secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, ECON Commission
Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Ημερήσια διάταξη - Interactio - συνεδρίαση της επιτροπής ECON
Πρακτικός οδηγός για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία στη συνεδρίαση της επιτροπής ECON
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - Interaction ECON 23 Ιουνίου 2020
Συνέχεια που δόθηκε στις γνωμοδοτήσεις - Interactio - 3η συνεδρίαση της Επιτροπής ECON
Related events

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/REDUCING-REGULATORY-BURDENS-SMES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-03.ASPX

Reducing EU regulatory burdens on SMEs
Reducing EU regulatory burdens on SMEs

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-INTEROPERABLE-EUROPE-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-03.ASPX

Stakeholder consultation on the Interoperable Europe Act
Stakeholder consultation on the Interoperable Europe Act

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/16TH-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-03.ASPX

16th meeting of the ECON Commission
16th meeting of the ECON Commission

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/EER-2024-INFO-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-03.ASPX

EER 2024 Info Day
EER 2024 Info Day

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/INTERREG-EUROPE-CYBER-FINAL-EVENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-03.ASPX

Interreg Europe CYBER Final Event
Interreg Europe CYBER Final Event