Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
2nd ECON Commission Meeting  

​​​​​​​​​​​The 2nd ECON Commission meeting (mandate VII) took place on Monday 2 March 2020 from 11:00 to 18:30 in the European Committee of the Regions in Brussels, room JDE 52.


Contact:
Contact Person: ECON secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, ECON Commission
Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Ημερήσια διάταξη - 2η συνεδρίαση της επιτροπής ECON
Σχέδιο δράσης 2020 για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Συμβολή της επιτροπής ECON στην έκθεση αντικτύπου για το 2019
Συνέχεια που δόθηκε στις γνωμοδοτήσεις -- 2η συνεδρίαση της επιτροπής ECON
Πρόγραμμα τρεχουσών εργασιών - 2η συνεδρίαση της επιτροπής ECON
  Related events

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/EXTERNAL-ECON-COMMISSION-MEETING-CONFERENCE-WISMAR.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-02.ASPX

  External ECON Commission Meeting and Conference in Wismar, Mecklenburg-Vorpommern, DE
  External ECON Commission Meeting and Conference in Wismar, Mecklenburg-Vorpommern, DE

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-2022-COMPETITION-POLICY-REPORT-OPINION.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-02.ASPX

  Stakeholder Consultation on 2022 Competition Policy Report opinion
  Stakeholder Consultation on 2022 Competition Policy Report opinion

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-ON-THE-2022-COMPETITION-POLICY-REPORT.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-02.ASPX

  Stakeholder Consultation on the "2022 Competition Policy Report"
  Stakeholder Consultation on the "2022 Competition Policy Report"

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/INVESTING-IN-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-02.ASPX

  CoR-EIB workshop: Investing in cities and regions
  CoR-EIB workshop: Investing in cities and regions

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/18TH-ECON-COMMISSION-MEETING.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-02.ASPX

  18th ECON Commission Meeting
  18th ECON Commission Meeting