Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
2nd ECON Commission Meeting  

​​​​​​​​​​​The 2nd ECON Commission meeting (mandate VII) took place on Monday 2 March 2020 from 11:00 to 18:30 in the European Committee of the Regions in Brussels, room JDE 52.


Contact:
Contact Person: ECON secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, ECON Commission
Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Ημερήσια διάταξη - 2η συνεδρίαση της επιτροπής ECON
Σχέδιο δράσης 2020 για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Συμβολή της επιτροπής ECON στην έκθεση αντικτύπου για το 2019
Συνέχεια που δόθηκε στις γνωμοδοτήσεις -- 2η συνεδρίαση της επιτροπής ECON
Πρόγραμμα τρεχουσών εργασιών - 2η συνεδρίαση της επιτροπής ECON
  Related events

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/COHESION-AS-A-BRIDGE-TO-A-UNITED-AND-FAIRER-EUROPE.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-02.ASPX

  #CohesionAlliance High-Level event: Cohesion as a bridge to a united and fairer Europe
  #CohesionAlliance High-Level event: Cohesion as a bridge to a united and fairer Europe

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/INCLUSIVITYGREENDEAL.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-02.ASPX

  Inclusivity and the Green Deal: The future of the Social Economy
  Inclusivity and the Green Deal: The future of the Social Economy

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/16TH-ECON-MEETING.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-02.ASPX

  16th meeting of the ECON Commission
  16th meeting of the ECON Commission

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/15TH-ECON-COMMISSION-MEETING.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-02.ASPX

  15th ECON commission meeting
  15th ECON commission meeting

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/COHESION-POLICY-AND-FUNDS-BRIEFING-COUNCILLORS.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-02.ASPX

  Cohesion Policy and Funds online briefing for EU Councillors
  Cohesion Policy and Funds online briefing for EU Councillors