Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
6th COTER Commission Meeting - Interactio - remote  

​​​​​​​The 6th meeting of the COTER commission will take place online (via Interactio) on Thursday 26 November from 11:00 to 13:00 (Brussels time).

Connection and testing via the Interactio platform will be possible from 10.30 a.m. onwards.

In order to participate in the COTER meeting as a viewer/observer, please follow this link: https://broadcaster.interactio.io/join?code=DUBTA9HLHFCJ

Please copy the link, just clicking on it might not work. 



Contact:
Contact Person: COTER Secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, COTER Commission
Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 6η συνεδρίαση της επιτροπής COTER μέσω interactio
Πρακτικά της 5ης συνεδρίασης της επιτροπής COTER - 24 Σεπτεμβρίου 2020
'Εγγραφο τεκμηρίωσης - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων της ΓΔ MOVE για το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων
Ενημερωτικό σημείωμα: Συζήτηση σχετικά με το μέλλον της διασυνοριακής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ενημερωτικό σημείωμα: Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους τομείς πολιτικής προτεραιότητας της επιτροπής COTER για το 2021
Ενημερωτικό σημείωμα Ανταλλαγή απόψεων με τον κ. Joke Schauvliege (BE/EPP), εισηγητή εκ μέρους της επιτροπής NAT
Απόφαση μη κατάρτισης γνωμοδότησης
Ανταλλαγή απόψεων με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή Matthew Baldwin (ΓΔ MOVE) σχετικά με τις τρέχουσες και τις μελλοντικές δραστηριότητες στον τομέα της πολιτικής μεταφορών
  Related events

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/EU-OPEN-DAY.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/COTER-COMMISSION-VII-06.ASPX

  EU Open Day
  EU Open Day

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/CHALLENGES-BORDER-REGIONS.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/COTER-COMMISSION-VII-06.ASPX

  Invitation: Life in Border Regions – Tackling the challenges
  Invitation: Life in Border Regions – Tackling the challenges

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/17TH-NAT-MEETING.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/COTER-COMMISSION-VII-06.ASPX

  17th NAT commission meeting
  17th NAT commission meeting

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/INCLUCITIES.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/COTER-COMMISSION-VII-06.ASPX

  IncluCities Final Conference
  IncluCities Final Conference

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/COHESION-AS-A-BRIDGE-TO-A-UNITED-AND-FAIRER-EUROPE.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/COTER-COMMISSION-VII-06.ASPX

  #CohesionAlliance High-Level event: Cohesion as a bridge to a united and fairer Europe
  #CohesionAlliance High-Level event: Cohesion as a bridge to a united and fairer Europe