Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
6th COTER Commission Meeting - Interactio - remote  

​​​​​​​The 6th meeting of the COTER commission will take place online (via Interactio) on Thursday 26 November from 11:00 to 13:00 (Brussels time).

Connection and testing via the Interactio platform will be possible from 10.30 a.m. onwards.

In order to participate in the COTER meeting as a viewer/observer, please follow this link: https://broadcaster.interactio.io/join?code=DUBTA9HLHFCJ

Please copy the link, just clicking on it might not work. Contact:
Contact Person: COTER Secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, COTER Commission
Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 6η συνεδρίαση της επιτροπής COTER μέσω interactio
Πρακτικά της 5ης συνεδρίασης της επιτροπής COTER - 24 Σεπτεμβρίου 2020
'Εγγραφο τεκμηρίωσης - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων της ΓΔ MOVE για το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων
Ενημερωτικό σημείωμα: Συζήτηση σχετικά με το μέλλον της διασυνοριακής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ενημερωτικό σημείωμα: Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους τομείς πολιτικής προτεραιότητας της επιτροπής COTER για το 2021
Ενημερωτικό σημείωμα Ανταλλαγή απόψεων με τον κ. Joke Schauvliege (BE/EPP), εισηγητή εκ μέρους της επιτροπής NAT
Απόφαση μη κατάρτισης γνωμοδότησης
Ανταλλαγή απόψεων με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή Matthew Baldwin (ΓΔ MOVE) σχετικά με τις τρέχουσες και τις μελλοντικές δραστηριότητες στον τομέα της πολιτικής μεταφορών
  Related events

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/CHALLENGES-BORDER-REGIONS.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/COTER-COMMISSION-VII-06.ASPX

  Invitation: Living in Border Regions – Tackling the challenges
  Invitation: Living in Border Regions – Tackling the challenges

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/WEBINAR-INTERREG-EUROPE-CALL-PROPOSALS.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/COTER-COMMISSION-VII-06.ASPX

  Webinar on INTERREG Europe's new call for proposals
  Webinar on INTERREG Europe's new call for proposals

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/DO-NO-HARM-TO-COHESION-CROSS-CUTTING-PRINCIPLE.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/COTER-COMMISSION-VII-06.ASPX

  Stakeholder consultation on "Do no harm to Cohesion - A cross-cutting principle contributing towards cohesion as an overall objective and value of the EU "
  Stakeholder consultation on "Do no harm to Cohesion - A cross-cutting principle contributing towards cohesion as an overall objective and value of the EU "

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/THE-VISIT-OF-THE-REGIONAL-COUNCILS-OF-WEST-FINLAND-TO-BRUSSELS.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/COTER-COMMISSION-VII-06.ASPX

  The visit of the Regional Councils of West Finland to Brussels
  The visit of the Regional Councils of West Finland to Brussels

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/DIGITALISING-EUROPE’S-RAILWAYS.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/EVENTS/PAGES/COTER-COMMISSION-VII-06.ASPX

  Digitalising Europe’s railways
  Digitalising Europe’s railways