Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
26th COTER Commission Meeting  

The 26th COTER Commission meeting will take place on 16 December 2019 from 11:00 to 18:30 at the European Committee of the Regions, Rue Belliard 99-101, Brussels, room JDE 52.


Contact:
Organizer: COTER Secretariat