Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
12th COTER Commission Meeting  

The 12th meeting of the COTER commission was held on 2 and 3 March 2017 in Warsaw, Poland.


Contact:
Organizer:  COTER Secretariat
Κοινοποίηση :