Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
3rd CIVEX Commission Meeting - Videoconference  

​​​​In light of the current COVID-19 situation, the meeting will be held by videoconference.  

Please connect to INTERACTIO via: 

https://broadcaster.interactio.io/join?code=28k3g7wxzqe9b3a

Viewer code: 975230Contact:
Contact Person: CIVEX secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, CIVEX Commission
Κοινοποίηση :