Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Constitutive meeting of the CIVEX Commission  

​The CIVEX Commission constitutive meeting will take place on 13 February 2020 ​from 10:30 to 11:30 (2nd day of the plenary session) in the European Committee of the Regions in Brussels, room JDE 62.

This first meeting will be a purely administrative meeting to establish the CIVEX commission and to elect the CIVEX chair and vice-chairs.

 


Contact:
Contact Person: CIVEX secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, CIVEX Commission
Κοινοποίηση :