Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών  

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών (#EURegionsWeek) αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες σχετικά με την περιφερειακή πολιτική.

Έχει εξελιχθεί σε μοναδική πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης, στην οποία συμμετέχουν δήμοι και περιφέρειες από ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών τους εκπροσώπων, αξιωματούχων, εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκών.

Τα τελευταία 17 χρόνια, η εκδήλωση έχει συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη προβολή του τρόπου με τον οποίο οι δήμοι και οι περιφέρειες αξιοποιούν τα κονδύλια της ΕΕ για να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Τι ακριβώς συμβαίνει;

Στις αρχές Οκτωβρίου, περισσότεροι από 9 000 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 1 000 ομιλητές από ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και πέραν αυτής, συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες για ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 300 συνεδριάσεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης με θέμα την περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη. Κάθε χρόνο, οι διοργανωτές προσαρμόζουν το πρόγραμμα στο εκάστοτε ειδικό πλαίσιο του θεματολογίου της ΕΕ. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

Προς τι μια «εβδομάδα» των δήμων και των περιφερειών;

Οι δήμοι και οι περιφέρειες συμμετέχουν στον σχεδιασμό των περισσότερων πολιτικών της ΕΕ. Οι υποεθνικές δημόσιες αρχές της ΕΕ έχουν την ευθύνη του ενός τρίτου των δημοσίων δαπανών (2 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως), καθώς και των δύο τρίτων των δημοσίων επενδύσεων (περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ), που συχνά πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ.

Πώς ξεκίνησε;

Το 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η συνέλευση των τοπικών και των περιφερειακών εκπροσώπων της ΕΕ, προσκάλεσε τοπικές και περιφερειακές αντιπροσωπείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με έδρα τις Βρυξέλλες να ανοίξουν ταυτόχρονα τις πόρτες τους στους επισκέπτες, στο πλαίσιο κοινών «Ημερών ελεύθερης προσέλευσης». Με την πάροδο των ετών, η πρωτοβουλία μετατράπηκε σε σημαντική ετήσια εκδήλωση με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων φορέων. Το 2016, μετονομάστηκε από «Ημέρες ελεύθερης προσέλευσης» σε «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών». Αυτό έγινε για να μην συγχέεται με τις ετήσιες εκδηλώσεις «Ανοιχτές πόρτες»/«Ημέρα ελεύθερης προσέλευσης» που διοργανώνονται κάθε Μάιο, κοντά στην «Ημέρα της Ευρώπης», στις Βρυξέλλες, από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και με παρόμοιες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη μέλη, με την ίδια ευκαιρία.

Ποιοι είναι οι διοργανωτές;

Την εκδήλωση «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών» διοργανώνουν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ REGIO). Οι διοργανωτές δημοσιεύουν πρόσκληση για την υποβολή αίτησης συμμετοχής εταίρων στις αρχές του έτους, συνήθως τον Ιανουάριο. Σε συνέχεια της πρόσκλησης, επιλέγονται πάνω από 500 εταίροι από ολόκληρη την Ευρώπη: περιφέρειες και δήμοι —κατά κανόνα ομαδοποιημένοι σε θεματικούς ομίλους που τους απασχολούν κοινά ζητήματα («περιφερειακές συμπράξεις»)—, επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διεθνείς ή πανεπιστημιακές οργανώσεις. Οι εταίροι καλούνται να διοργανώσουν σεμινάρια για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία συχνά σχετίζονται με την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ.

Πώς είναι διαρθρωμένο το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με άξονα ένα βασικό σύνθημα και σειρά σχετικών θεμάτων. Επιπλέον, τα εργαστήρια και οι συζητήσεις κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες με βάση τους εταίρους: 1) εκείνα που διοργανώνονται από τις περιφερειακές συμπράξεις, αποτελούμενα από ευρωπαϊκές περιφέρειες ή δήμους 2) εκείνα που διοργανώνονται από θεσμικούς εταίρους της ΕΕ και 3) εκείνα που διοργανώνονται από επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τοπικές και ευρωπαϊκές ενώσεις. Οι συμμετέχοντες και οι ομιλητές καλούνται να κινηθούν μεταξύ διαφορετικών χώρων εκδηλώσεων στις Βρυξέλλες: στην ευρωπαϊκή συνοικία των Βρυξελλών, στις αντιπροσωπείες των κρατών μελών και των περιφερειών και σε άλλες εγκαταστάσεις.

Ποιοι συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών;

Το ακροατήριο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την περιφερειακή και την αστική πολιτική, άρα πρόκειται κυρίως για εκπροσώπους αρχών του τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και ενωσιακού επιπέδου. Ο τυπικός συμμετέχων προέρχεται από κάποια περιφερειακή ή τοπική αρχή, συμμετέχει για πρώτη φορά και βρίσκεται στις Βρυξέλλες ειδικά για αυτήν την εκδήλωση.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών;

Ο αντίκτυπος της εκδήλωσης αξιολογείται συστηματικά από τότε που ξεκίνησε. Οι συμμετέχοντες έχουν επισημάνει ειδικότερα ότι θεωρούν σημαντική για την επαγγελματική διαχείριση εκ μέρους τους των πόρων της ΕΕ, τη χρήσιμη πληροφόρηση που τους παρέχεται από τα όργανα της ΕΕ και τη δικτύωση με συναδέλφους από άλλες χώρες. Η σημασία της εκδήλωσης αποδεικνύεται, εξάλλου, και από τη σημαντική προβολή της στα μέσα ενημέρωσης. Εδώ και χρόνια, έως και 300 δημοσιογράφοι του Τύπου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης από όλη την Ευρώπη, έρχονται στις Βρυξέλλες για να καλύψουν την εκδήλωση.

Πώς θα υποβάλετε αίτηση συμμετοχής ως εταίρος;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης συμμετοχής ως εταίρος στην εκδήλωση, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών.

Πώς θα εγγραφείτε ως συμμετέχων;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής ως συμμετέχων στην εκδήλωση, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών.

Πώς θα εγγραφείτε για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο;

Εγγραφείτε εδώ για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών.​
Share:
Σχετικές πληροφορίες