Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
European Regions for Smart Communities Summit Alentejo  

RegHub takes part in the Regional Leadership event on Friday, 7 May 2021, during Alentejo's European Regions for Smart Communities Summit.

Join us and CoR President Tzitzikostas: http://www.eu-smart.community/ .Contact:
Contact Person: ECON
Κοινοποίηση :