Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Constitutive meeting of the NAT Commission  
​​​​
​The NAT Commission constitutive meeting will take place on 13 February 2020 ​from 09:00 to 10:00 (2nd day of the plenary session) in the European Committee of the Regions in Brussels, room JDE 52.
This first meeting will be a purely administrative meeting to establish the NAT commission and to elect the NAT chair and vice-chairs.
Contact:
Contact Person: NAT Secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, NAT Commission
Κοινοποίηση: