Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Arrival Cities Final Conference  
​ARRIVAL CITIES is a network of cities from Finland, France, Germany, Greece, Italy, Latvia, Portugal and Spain who have been sharing experiences and developing responses to the issue of migration and integration, which has risen to the top of the EU Agenda folllowing an unprecedented development. The final event will share the results of its work and highlight the challenges cities are faced with. The Arrival Cities Network receives financial support from the EU URBACT Programme and ERDF.


Contact:
Organizer: Municipality of Amadora (PT), Lead partner of Arrival Cities Network