Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
6th Meeting of the Green Deal Going Local working group  

​​​​On 21 June 2021, the members of the Green Deal Going Local working group will be meeting remotely for their 6th meeting.

During the meeting, the members will be discussing several points including:​​

  • Green Local Recovery
  • ​CoR campaign on the European Green Deal 
  • Presentation of the Network of European Regions Using Space Technologies (NEREUS)​ 
  • Project Highlight – ForestaMiContact:
Contact Person: ENVE secretariat
Share: