Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
23rd CIVEX Commission Meeting  


 

The CIVEX commission will be holding its 23rd meeting on 1st April 2019 in the Committee of the Regions premises in Brussels.


The meeting will include an exchange of views on the opinion on the Action Plan against Disinformation, for which rapporteur general is Randel Länts (EE/PES). It will be followed by a thematic debate on "Countering disinformation" during which participation of practitioners and researchers in the field is expected. The members will also debate the proposals of the CoR for the new European Union legislative mandate.


Contact:
Contact Person: CIVEX Secretariat
Organizer: CoR CIVEX Commission
Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες