Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
15th CIVEX commission meeting and Conference on "Serving peace"  
CIVEX meeting 21 September 2017
10:00 – 16:00

Contact:
Organizer: CIVEX secretariat
Κοινοποίηση :