Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
14th CIVEX commission meeting  

​The 14th CIVEX commission meeting will take place on Wednesday 28 September from 11:00 to 13:00 and from 14:30 to 16:30 at the European Committee of the Regions, Rue Belliard 99-101, Brussels, room JDE 52.

This meeting will be fully on-site. The public can follow the meeting at the listening room JDE53 or through the following webstreaming link: Committee of the Regions - 14th CIVEX Commission meeting (smv.cloud)

Agenda and other documents related to this CIVEX meeting can be found in the Members' Portal


 Contact:
Contact Person: CIVEX secretariat
Κοινοποίηση :