Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
14th CIVEX commission meeting  

The CIVEX commission will hold its 14th meeting on 6 July 2017, in Brussels. The CIVEX members will discuss and adopt the opinions on:

  • EU Citizenship Report 2017, Rapporteur Guillermo Martínez Suárez (ES/PES)
  • Protection of children in migration, Rapporteur Helene Fritzon (SE/PES)
  • Legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny, Rapporteur François Decoster (FR/ALDE)


The meeting will provide an opportunity to CIVEX members to have an exchange of views on the Future of Europe, Erasmus for Local and Regional Representatives and the 2017 EU Citizenship Report, and also includes the Annual dialogue with the European Union Agency for Fundamental Rights on the Inclusion and participation of migrants and their descendants in society.


Contact:
Organizer: CIVEX
Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες